skip to Main Content

Aproscom demana respectar les persones que necessiten passejos terapèutics

Des que es va decretar l’Estat d’alarma, s’han detectat nombrosos casos de persones amb discapacitat que sortien al carrer per fer passejos terapèutics i eren increpades pels veïnats.
Davant aquesta situació, les entitats que formen part de Plena Inclusió Balears i de foQua s’han sumat a la campanya creada des de “Plena Inclusión Madrid”, amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania que l’Estat d’alarma permet que les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn del desenvolupament o trastorn mental surtin a fer passejos terapèutics i demanar que respectin aquestes sortides.
Tal i com expliquen des d’Aproscom, “algunes persones amb discapacitat intel·lectual no poden entendre perquè ens hem de quedar a casa i altres no tenen recursos per gestionar les emocions que els genera el confinament i aquestes dificultats poden ser l’origen dels problemes de conducta que posen en risc la seva salut o seguretat”. En aquest sentit, els passejos terapèutics estan pensats per disminuir aquesta ansietat i minimitzar les conductes problemàtiques.
Així mateix expliquen que aquesta situació suposa un repte per tothom ja que desperta emocions que no són fàcils de gestionar i algunes rsones hem descobert que el confinament ens desperta emocions que no sempre són fàcils de gestionar i “algunes persones amb discapacitat tenen encara més dificultats per identificar, elaborar, comunicar i gestionar aquestes emocions”, un fet que pot generar conductes que posin en risc a la persona o a qui conviu amb ella.
A Aproscom Fundació atenen a més de 600 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn del desenvolupament i afirmen que, a mesura que passen les setmanes, la situació s’agreuja i han detectat que més persones necessiten fer passejos terapèutics: “La setmana passada, la majoria de famílies amb qui contactàvem consideraven que no eren necessaris, mentre que aquesta ens trobem que el 80% de les persones amb qui contactam ens manifesten la necessitat que de sortir de casa en qualque moment” diu la responsable de comunicació de l’entitat, Eva de Francisco. Així mateix, des d’Aproscom expliquen que algunes famílies els han contactat després d’haver estat increpades durant el passeig terapèutic i els han traslladat una sensació de por a l’hora de tornar a sortir “tot i saber que són necessaris”. Així mateix, també s’han viscut situacions similars amb les persones usuàries dels habitatges d’Aproscom.
Per tot plegat, se sumen a aquesta campanya i demanen el suport de la comunitat, amb actituds de comprensió i respecte.

Back To Top
Search