skip to Main Content

“La feina que ens ve és diferent de la feta fins al moment i s’ha de notar que som els líders de l’oposició”

Maria Bel Bauzà (Manacor, 1986) és la coordinadora del Partit Popular de Manacor i, els darrers quatre anys, la regidora de Serveis Socials, Igualtat i Comerç. Parlam amb ella sobre el nou paper del partit a l’oposició.

Com valores els resultats electorals del PP?
Amb el panorama que teníem, on la dreta estava totalment dividida i amb quatre partits que es repartien els vots, era complicat. La valoració que en fem és positiva perquè d’entre aquests partits hem estat la força més votada i això ens donarà l’oportunitat de ser els líders de l’oposició.

I el repartiment que s’ha fet en el nou equip de govern?
Oficialment no tenim cap mena d’informació. No volem començar a atacar perquè s’han de donar els cent dies de marge i l’oportunitat perquè s’organitzen però sí que és vera que ja fa més d’una setmana que es va proclamar Miquel Oliver com a batle i només hem vist les distribucions dels delegats a la premsa i no ens han convocat el plenari de constitució.

Com afrontau la feina d’oposició?
La feina que ens ve és diferent de la feta fins al moment i s’ha de notar que som els líders de l’oposició. Tenim l’avantatge de tenir l’experiència d’haver governat i això ens servirà per fiscalitzar molt millor la tasca del nou equip. Sigui com sigui, farem una oposició en positiu, tenim clar que no volem fer una oposició destructiva. Si ens hem de posar d’acord, no tendrem cap problema.

Teniu pensat fer pinya amb la resta de partits a l’oposició i amb els que fins ara governàveu?
Supòs que ens asseurem per acordar certes coses. És vera que durant un temps hem format equip de govern amb Pi i AIPC però ara cadascú ha de defensar les seves sigles i amb el seu propi equip i s’ha de notar la diferència entre els uns i els altres.

Per què presentau Jaume Rigo de número 2 coneixent la seva situació laboral?
Si governàvem tenia la possibilitat d’agafar excedència i no hi havia problema. L’altra possibilitat era que tengués algun tipus de càrrec a institucions supramunicipals però com que no governam tampoc no ha estat possible.

Com dus el procés d’adaptació a la nova vida?
Encara no en som molt conscient. Jo vaig demanar tot d’una la meva reincorporació perquè tenia clar que havia de tornar a la feina. D’altra banda, estam a l’espera dels moviments que hi hagi a escala política, m’imagin que a partir de setembre.

Què t’ha costat més i de què estàs satisfeta d’aquests quatre anys?
El que més m’ha costat és la burocràcia i a escala personal, conciliar la meva vida personal amb la política. Per la part de Serveis Socials, el que més m’ha agradat és la part de majors i crec que s’ha posat fil a l’agulla en matèria d’intervenció de gènere i pel que fa a comerç, he passat molt de gust de treballar amb les iniciatives dels comerciants.

Back To Top
Search