Skip to content

“No tenim cap problema ni un per fer una consulta popular sobre la mobilitat a Portocristo”

Antònia Llodrà és la delegada de Portocristo, i també de Recursos Humans. Parlam amb ella de les demandes que li arriben des de l’associació de veïns de la localitat costanera.

Quina és la postura d’AIPC respecte de la mobilitat a Porto Cristo?
La nostra postura sempre hem dit que era la mateixa. Tant de bo poguéssim tenir la primera línia tancadaa, però sempre hem cregut que no tenim una segona línia preparada per absorbir el trànsit de la primera. Abans de tancar d’aquesta manera, l’ideal hauria estat poder tenir aparcaments dissuassoris i una carretera que pogués desembossar la ronda de l’oest. No podem començar la casa per la teulada. És un luxe que ens encantaria poder-nos permetre.

Fins a quin punt aquesta postura ha generat friccions dins l’equip de govern?
El que tenim molt clar des del principi, és que podem tenir postures diferents i no per això hem d’estar enfrontats. Podem trobar una manera de fer coses mixta i que suposi un respecte entre les dues parts. Això es va veure perfectament al darrer ple, on dins la mateixa moció vàrem votar coses diferents.

Pel que dius, la postura d’AIPC no sembla gaire diferent de la de l’associació de veïns.
La postura dels residents de Porto Cristo és molt semblant per a tots. Estic totalment d’acord amb ells que els qui veim les necessitats de Porto Cristo, en la qüestió de la mobilitat i en tota la resta, som els qui vivim a Porto Cristo.

Per tant, veuries amb bons ulls la celebració d’una consulta per aclarir la qüestió, com demana l’associació de veïns?
Ja ens hem començat a mirar com es fan les consultes populars i no tenim cap problema ni un a fer-ne una. De vegades els tempos d’uns no són els tempos dels altres. I l’administració té uns tempos que entenc que a la gent li costin d’entendre.

Després del ple, com va quedar el trànsit al carrer de Bordils?
Va quedar talment com està. Al carrer de Bordils hi tenim unes terrasses a part de la via de circulació. Costes va fer retirar fins a sis metres les terrasses i ara envaeixen la calçada. El que no volem fer de cap maner és carregar-nos les terrasses d’aquests locals. I hem demanat poder passar-les un poc més enrere com feia cinquanta anys que ja estaven. Els cotxes hi circularien en un sentit, no en els dos. Porto Cristo té tres entrades i dues sortides. La costa de Can Blau ja ens queda tallada, però hi ha els carrers paral·lels. Pel carrer de Navegants no hi pot sortir el trànsit pesant, així que ja només tenim una sortida i mitja.

Quines possibilitats hi ha de disposar de nous aparcaments dissuassoris?
No tenim uns terrenys, però des de la Conselleria ja hi ha hagut passes per definir uns terrenys a uns espais o a uns altres per fer aquests aparcaments dissuassoris.

Per què no s’han acabat les intervencions que s’havien acordat a l’avinguda dels Pins?
Hem tengut dues reunions, no una, amb l’associació de veïns. Arran d’un accident en aquesta avinguda. Pintàrem els passos de vianants i la reducció de velocitat en terra. Ens aturàrem perquè hi havia un projecte de remodelació integral de tota l’avinguda, que va sortir a licitació molt poc temps després d’aquesta petició. El procés s’ha allargat i som nosaltres que hem aturat l’obra perquè no coincidís amb l’inici de la temporada turística. Començarà a final d’octubre. I ara reprendrem el que havíem aturat. Es pintarà la retxa enmig, tot i que la brigada de Porto Cristo té una màquina que no és la més adequada per fer-ho i per això necessitarà ajuda.

L’altre punt calent és el del punt verd. Hi havia uns terrenys anant a s’Illot… però no sembla que hi hagi moviment per posar-lo allà. Què passa?
Tenim uns terrenys cedits per fer el punt verd devora la depuradora. Veim que en aquest indret a la carretera de s’Illot hi podria haver un punt negre d’entrada i sortida de cotxes. Nosaltres sempre hem apostat per tenir-lo on el teníem, en aquests terrenys del polígon que s’ha de desenvolupar devora l’institut. No surten grafiats, però sí que estan descrits com a tal. Els propietaris tenen tot el pla parcial parcel·lat. Per això, una idea podria ser instal·lar un punt verd al màxim de desmuntable devora la depuradora i en estar a punt els terrenys de devora l’institut, traslladra-lo allà.

Mentrestant, no es pot compensar els ciutadans de Porto Cristo amb una recollida de voluminosos més intensa?
Amb la nova contracta hi ha increment de freqüènies de la recollida de voluminosos. Nosaltres cada dia passam incidències, que es resolen satisfactòriament i aviat. L’empres respon. I es fa recollida tres dies a la setmana. Ara bé, també és cert que hi ha un problema greu d’incivisme.

Com han anat aquests primers mesos de govern? És com t’esperaves?
Malgrat que jo ja hagués estat dins l’equip de govern anteriorment, duia unes altres àrees. Sempre deim que Porto Cristo és molt gran perquè ho dugui una sola persona. No basta per dur tot el que hi ha aquí. Estic contenta del poc que s’ha pogut fer fins ara. Ens hem pogut situar. És ver que la càrrega és molta i hi ha dies que tens la sensació d’haver fet poc. Però anam encaminant moltes coses que ara no es veuen però que aniran sortint.

Aquestes coses són més un seguiment del dia a dia en termes de neteja, manteniment, etc. o et refereixes a grans projectes?
El que hem fet aquests mesos ha estat un poc això. Ser aquí, atendre les demandes de la gent i esdevenir un punt de referència. Arreglara aquella voravia espenyada, tapar aquell clot… les petites coses que et comunica la gent, i que són les que el ciutadà de prop veu més. I aquest dia a dia el complementam amb aquests altres projectes, com els de l’avinguda dels Pins o de la de Joan Amer, que ens va quedar licitada sense que s’hi presentàs ningú. Igualment, no perdem de vista que la seguretat, l’enllumenat i la neteja són els nostres eixos principals de feina. Intentam estar damunt moltes coses. I diferesc de la gent que diu que la brigada ni la policia no fan res, perquè no aturen. Una altra cosa és que amb el personal que som, per a un poble de 9.000 habitants, quedam curts.

Amb un govern en minoria heu hagut d’assumir àrees ue no volíeu? Quina era la vostra idea inicial?
Sempre hem dit el mateix: la idea era tenir les delegacions de Porto Cristo i de s’Illot, i la de Turisme, que era una delegació que havíem tengut sempre. Ara, amb un govern en minoria, hem hagut d’assumir responsabilitats i hem agafat àrees que no hauríem duit en un primer moment. Vaig acceptar Recursos Humans com un repte, i no negaré que és una càrrega grossa, i que em resta temps per dedicar-me a la part territorial.

Fins quan hi haurà govern en minoria? S’acosten les posicions?
Si tengués una bolla de vidre, et diria si ha de durar o no aquesta situació. Hi ha d’haver diàleg i s’han de mirar les possibilitats per tenir un govern més fort. Tenim molt clar qque onze són més que nou i qque tretze són més que onze.

Si s’ha de negociar… vol dir que no es negocia.
La porta està oberta, però hi ha coses que s’han de saldar d’abans.

Estàs contenta amb els socis de MÉS-Esquerra? Feis feina en equip?
Tothom té el seu marge de maniobra a l’hora de fer feina de forma independent, però feim feina conjunta i tenim bona relació. Si no fos així, no hauríem passat tots aquests mesos.

Back To Top
Search