skip to Main Content

L’STEI demana que es retiri l’armament a la Policia Local, en compliment de la normativa vigent

El sindicat STEI denuncia que, segons la normativa actual, la Policia Local de Manacor està obligada a entregar les armes que porten els agents, per qüestions de seguretat tant dels ciutadans com dels propis agents, ja que no realitzen les pràctiques de tir pertinents amb la periodicitat exigida.

L’STEI ha informat que els representants sindicals de l’Ajuntament de Manacor ja varen posar en coneixement del batle i del delegat de Policia que, pel que disposa la legislació vigent en matèria de policia local a les Illes Balears (Decret 28/2015), tota la plantilla del cos de la Policia Local de Manacor hauria de fer entrega de les armes de foc que porten. Això és degut a que la normativa obliga les corporacions locals a que els membres dels cossos de policia local realitzin pràctiques de tir amb una periodicitat semestral, la qual cosa “no es compleix a la Policia Local de Manacor des del passat primer de gener de l’any en curs”.
Això implica que “s’hauria d’haver fet entrega de l’armament en data de primer de juliol, per tal de garantir les normes de seguretat que marca la normativa vigent, així com la seguretat dels membres de la policia local de Manacor i de tota la ciutadania del municipi”.

Back To Top
Search