Skip to content

Una llista amb els noms i llinatges de 106 manacorins afusellats durant la guerra civil

Fa quatre anys que Rafel Perelló entrevista persones de la pagesia d’edat avançada. Investiga. Tresca. Es prepara. Es documenta. Un dia, en una llibreria de vell de Palma, cercant altres llibres i documents, va trobar uns papers esparsos amb noms i llinatges d’alguns centenars de persones. El primer dels fulls, un total de vuit per davant i per darrere, tots numerats, diu: “Guerra civil. Víctimes y assessinats”. Al costat, els noms dels pobles de Mallorca i un nombre, que es correspon amb el de les persones que foren afusellades durant la guerra civil. La resta de fulls duen incorporada la relació detallada de noms i llinatges (de vegades el malnom, d’altres també el càrrec polític) de tots els represaliats de la guerra civil a Mallorca. La llista vol ser exhaustiva, però conté errors. Igualment, sí que s’hi veu una feina, segurament a partir de fonts orals, de recerca de tots aquests noms.

El batle Antoni Amer, Garanya, i el seu fill Jaume. Els rellotgers de Llubí, la família Salas, Antoni Pérez Ferrari… Desenes de noms de víctimes de la repressió feixista a Manacor omplen una pàgina sencera i un bocí d’una altra.

El document, a més, especifica al final el nombre de mallorquins nacionals morts, que xifra en un total de 241. Entre els morts el desembarcament, hi figuren Rafel Barceló, Bernat Campins, Andreu Gil i Miquel Salom. El document també inclou una llarga llista de persones “de fora Mallorca i d’indret desconegut”, entre les quals, per exemple, “Maria, afusellada amb l’Aurora”.

És complex esbrinar qui pot ser l’autor d’aquests documents. El que sí que ha pogut saber Rafel Perelló és que pertanyien a la família del capellà Baltasar Morey Carbonell, mort el 2013, i autor de diversos llibres.

Antoni Tugores especula amb la possibilitat que els papers datin de la dècada dels vuitanta i siguin obra d’algun investigador que cercàs els noms dels represaliats pel feixisme a Mallorca.

Tot i que no es tracta d’un document fiable ni exhaustiu, sí que pot servir de punt de partida per a alguns investigadors a l’hora de localitzar els noms de persones desaparegudes el 1936.

Back To Top
Search