skip to Main Content

Seguretat, mobilitat i accessibilitat, al·legacions al Pla General amb perspectiva de gènere

Ahir capvespre l’Assemblea Antipatriarcal de Manacor i el Col·lectiu de Dones de Llevant es varen reunir amb el batle de Manacor, Pedro Rosselló, amb la delegada d’Urbanisme, Isabel Febrer i amb la delegada de Serveis Socials i Igualtat, Maria Isabel Bauzà. Els dos col·lectius varen presentar oficialment les seves al·legacions a la primera versió del Pla General de Manacor, un pla que el mateix consistori ha qualificat com a “pla de mínims” i que no té en compte necessitats bàsiques de les persones de la ciutat com la seguretat, la mobilitat o l’accessibilitat.

A part de les al·legacions, es varen presentar dins una capsa de color lila l’Auditoria Urbana amb Perspectiva de Gènere encarregada al Col·lectiu Punt 6 (https://punt6.org/ ) així com el llibre d’Adriana Ciccoletto Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de Qualitat Urbana amb Perspectiva de Gènere. L’objectiu dels dos col·lectius és que aquests documents siguin tinguts en compte per a la redacció del PG definitiu o com a mínim siguin estudiats per a incloure propostes en plans parcials o altres iniciatives del consistori. En aquest sentit, Febrer es va comprometre a fer arribar el document d’al·legacions feministes a totes les regidories de l’Ajuntament per tal que es tenguin en compte totes aquelles al·legacions que no siguin pròpiament objecte del PG però que valoren com a bones propostes.

A més a més, es varen veure amb bons ulls propostes com la del microbus que connecti diferents punts de la ciutat amb els CAPS i Hospitals, augmentar l’horari dels pàrquings municipals, millorar l’enllumenat de Manacor per assolir més seguretat o augmentar les zones per a bicicletes i vianants. De fet, Febrer va verbalitzar l’opció de tancar al trànsit rodat tots els carrers des de l’estació de tren fins al centre. D’altra banda, els dos col·lectius varen remarcar la necessitat de la participació ciutadana en el PG fins a la seva aprovació definitiva ja que fins ara no ha estat real. Les delegades varen reconèixer la dificultat de la participació de tota la població però reconegueren la necessitat d’aconseguir-ho.

Back To Top
Search