Skip to content

El Servei d’Ajuda a Domicili s’obre a les persones amb manca d’autonomia personal que volen viure a ca seva

El Servei d’Ajuda a Domicili, que coordina el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor, es presta en el domicili “de persones amb manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials que els impedeixen dur a terme de manera autònoma les tasques habituals de la vida quotidiana”, explica la regidora de Serveis Socials, Maria Bel Bauzà. A més, “aquesta ajuda és universal, tothom que ho necessiti pot sol·licitar aquest servei independentment de la seva situació econòmica”, afegeix la regidora.

El Servei d’Ajuda a Domicili ”representa una petita ajuda que és molt important per a la gent amb qui estam en contacte”, assegura Antònia Puig, una de les treballadores. “A més, la feina que nosaltres feim desmunta la teoria que diu que l’Ajuntament i les institucions estan enfora dels ciutadans perquè amb el Servei municipal d’Ajuda a Domicili anam a les cases a atendre directament els ciutadans”, afegeix Marga Gelabert, una altra de les treballadores del servei.

L’Ajuntament de Manacor presta aquest servei gràcies un equip de dotze professionals qualificats que proporcionen a les persones depenents i al seu entorn “un conjunt d’actuacions preventives, assistencials, educatives, rehabilitadores, de suport psicosocial, domèstiques i d’atenció per tal de mantenir la seva autonomia personal, la qualitat de vida i la relació amb l’entorn proper”, assegura la coordinadora del Servei d’Ajuda a Domicili, Aina Vallejo. “La nostra feina canvia molt d’un cas a un altre, donam suport emocional als usuaris i les seves famílies, però també estam en coordinació permanent amb metges i infermers, observam i detectam possibles maltractaments, ensenyam a les cuidadores que estan sempre amb els usuaris, feim net, arreglam papers, acompanyam els usuaris al metge, regam cossiols i fins i tot canviam bombetes”, explica la treballadora Cati Perelló. Des d’aquest servei també reparteixen menjar a domicili entre els usuaris que no poden cuinar per ells mateixos. “Oferim menús adequats a la dieta de cada usuari i tot i que paguen el dinar, el repartim gratuïtament”, afegeixen des del Servei d’Ajuda a Domicili.

Back To Top
Search