skip to Main Content

A la recerca dels usos terapèutics de la marihuana

Un company de la colla d’amics de Miquel Galmés pateix esclerosi múltiple. “L’única cosa que li dona consol és la marihuana i per això m’he engrescat en aquest projecte d’una manera molt personal”. Galmés recorda que “sempre tenc projectes relacionats amb finançaments europeus i en aquest cas em vaig afegir a uns projectes pilot de l’any 2018”. Aquest emprenedor del món de l’agricultura ha destacat de fa anys per la seva implicació en les energies renovables, primer amb l’energia fotovoltaica i després amb la sembra dels camps de paulònies. Galmés explica que “arran d’aquest projecte europeu vaig fer un projecte per fer una plantació de cànem industrial, destinada exclusivament a llavors i fibra, que és l’únic que permet la legislació espanyola”. Galmés va ser molt discret amb aquest camp experimental, tot i que es tractava d’una plantació de cànem comú. “A tothom qui venia li deia que guardàs el mòbil dins la butxaca i que no provàs de fer cap foto”. Segons explica Miquel Galmés, “lla finalitat d’aquesta plantació era generar documentació i contactes amb el sector perquè fos la base documental del resultat per poder fer un projecte per demanar una llicència al Ministeri de Sanitat per fer una passa més, a través de l’Agència Espanyola del Medicament”. La sol·licitud al Ministeri ja està tramitada, i ara Galmés espera només que li arribi la llicència perquè “la Conselleria ja ens va aprovar el projecte”. Entre “la manca de predisposició social per avançar i la situació per la Covid-19” el projecte continua a l’espera.

Tot i aquesta situació aletargada, Galmés confirma que “m’han telefonat persones que volen invertir i que els expliqui el que passa. La mare d’un dels meus socis va morir de càncer i ell té molt clar que per a segons quines coses no hi ha res més que el cannabis per mirar de pal·liar segons quins dolors”, és per això diu “que m’he involucrat molt, de tots els trulls que duc en temes de renovables és el que més m’estira”

Segons la legislació vigent, per a tot el que no sigui usos de llavors i fibres, “necessites l’autorització, que es dona quan tens un laboratori autoritzat que s’interessa pel teu producte i et fa una ordre de compra”.

Els usos terapèutics de la marihuana s’administren i es comercialitzen en forma d’extractes del producte inicial, ja sigui en fora d’oli o de gotes”.

Galmés aclareix finalment que “el que tenim plantat ara és una varietat diferent de la marihuana. Volíem valorar com responia aquesta planta en ecològic i a nivell agrícola ha estat un deu. Aquesta, per ara, és la nostra carta de presentació”.

L’agricultor manacorí confessa que “em pensava que a dia d’avui ja tendria resultats, perquè hi ha gent molt sensibilitzada amb aquesta qüestió, però no ha pogut ser encara i continuu pendent de resposta”.

Back To Top
Search