Skip to content

“A les famílies els preocupen els efectes de les pantalles i la substitució dels llibres per ordinadors a les escoles”

Les investigadores de la UIB Núria González i Victòria Copoví fan feina en un projecte que pretén vincular comportaments com l’ús de pantalles durant la infantesa amb problemes de salut mental que apareixen a partir de l’adolescència.

Quin és l’objectiu de la vostra investigació?
Victòria: El projecte en el qual participam és Growing Healthy i l’objectiu més ambiciós que tenim és establir paràmetres de normalitat. Així com un pediatre pot consultar les corbes de pes i alçada per dir a una família si el seu fill entra dins els paràmetres del que es considera normal, volem saber quina és la línia de desenvolupament normal si parlam de salut mental en infants i joves.

Per on heu començat?
Núria: Miram de recollir les principals preocupacions de pares, mares i famílies amb fills d’entre 6 i 12 anys. Per fer-ho ens hem posat en contacte amb totes les escoles de Mallorca.

Dins el rànquing de preocupacions de les famílies, en quina posició es troben les pantalles?
N: No són la principal preocupació dels pares i mares. Però sí que estan preocupats pels possibles efectes de les pantalles en el futur i per la substitució dels llibres per ordinadors a les escoles. Moltes famílies consideren que no estan preparades per ajudar els seus fills amb aquestes eines.

Hi ha cap indicador que faci sospitar que l’ús de pantalles té efectes directes en la salut mental?
V: Sí que és cert que el temps i les hores que es dediquen a les pantalles mentre els infants estan en ple creixement i desenvolupament potser són excessives. Però amb les dades de què disposam per ara en aquest projecte, no podem donar res per fet.
N: Però hi ha consens. Hi ha molts estudis i l’Associació Americana de Pediatria recomana evitar que els menors de dos anys estiguin exposats a les pantalles. Estan en ple desenvolupament cognitiu. A partir de llavors es recomana que els nins i nines no dediquin a les pantalles més de dues hores d’ús recreatiu.

Els futurs índex d’afectació de les pantalles a la salut mental per a què serviran?
V: Idealment, aquesta base de dades que ara està dins un servidor de la Universitat de les Illes Balears gràcies al projecte que impulsa Jordi Llabrés, estarà a disposició de tots els professionals de la salut mental de l’estat i de més enllà.
N: A partir de les dades i les evidències que recollirem, podrem fer plans de detecció precoç i prevenció. També ens serviran per afinar noves línies d’intervenció per aplicar-les a problemàtiques i casos concrets.

Quant temps haurem d’esperar per als primers resultats concloents?
V: Aquesta fase del projecte contempla sis anys d’investigació. Però podria allargar-se. Si aconseguim extreure dades interessants, tendències clares i pensam en aplicacions possibles, podríem necessitar més temps.

Tot aquest coneixement arribarà a la societat?
N: L’objectiu és oferir a través de l’aplicació Growing App informació basada en l’evidència perquè els pares tenguin accés a informacions fiables.

 

Back To Top
Search