Skip to content

“A Manacor no hi ha cap colònia de moixos autoritzada i els experts adverteixen que hi ha sobrepoblació felina al carrer”

La nova llei de benestar animal posa damunt l’Ajuntament la responsabilitat del satisfer les necessitats vitals dels moixos i els cans que viuen al carrer. Parlam amb el regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, de com s’articularan les noves competències.

Quines noves responsabilitats preveu la llei?
La nova llei de Benestar Animal s’ha aprovat, però no s’ha desenvolupat. Tot i això, tant l’Ajuntament com els propietaris d’animals tenen noves obligacions. S’ha parlat molt dels nous deures de les persones que tenen cans, que hauran de dur xip, tenir assegurança i fer un curs de formació. La llei també ve a dir que els més de mil moixos que viuen als carrers de Manacor són responsabilitat de l’Ajuntament, que els ha d’identificar amb xip i els ha de fer els controls veterinaris corresponents.

És factible per un ajuntament controlar sanitàriament tots els animals que viuen al carrer?
És una qüestió que preocupa a tots els municipis. No existeixen partides pressupostàries per pagar la factura sanitària de tots aquests animals. Tampoc no tenim capacitat tècnica per fer-ho i ja hi ha previstes reunions per tractar aquests assumptes amb el Consell de Mallorca i amb el Govern.

Com funcionen les colònies de moixos?
A Manacor no hi ha cap colònia de moixos autoritzada. Els experts adverteixen que hi ha sobrepoblació felina als carrers. Per això el model de gestió que defensam és el que preveu la llei. Consisteix a reduir la població de moixos sense recórrer al sacrifici. El que feim és capturar els animals, esterilitzar-los i retornar-los al seu hàbitat. L’escenari ideal seria fomentar l’adopció i comptar amb poques colònies de moixos, però ben controlades. I en cap cas s’hauria de donar menjar al carrer.

Per tant, sí que hi hauria d’haver colònies…
Sí, estam intentant formalitzar algunes agrupacions de moixos en colònies autoritzades a s’Illot i en altres nuclis. Hem de trobar el punt d’equilibri entre la gestió ètica, la seguretat sanitària i la convivència.

Quin paper hi juga el Centre de protecció d’animals domèstics?
S’encarrega de la recollida i la custòdia de tots els animals abandonats o perduts a Manacor, tant a l’àmbit rural com en l’urbà. Per recuperar els animals que s’han recollit al carrer, els propietaris han de pagar una taxa. Allà es fan algunes castracions de moixos. Altres esterilitzacions es fan per iniciativa de cuidadores i cuidadors que entenen que aquest és el camí.

La nova llei pot implicar més abandonaments?
És el que ens preocupa. Han pujat en darrer semestre. A Manacor hi ha 12.000 cans censats. I és obvi que els seus propietaris tenen més responsabilitats per les exigències de la llei.

 

Back To Top
Search