Skip to content

A una altra banda sí, però?

L’edat contemporània es caracteritza per la presa de consciència de la necessitat de prendre mesures higièniques. Ens rentam les mans abans de menjar. Es canalitzen els excrements i són depurats. Això darrer, però, sempre trobar petites resistències darrerament. Són molts els qui, en tenir una necessitat, li amollen onsevulla. L’amo d’aquesta cotxeria al carrer del Batle Amer, assaciat de trobar pixarades davant ca seva. Hi va penjar aquest cartell. Així com van les coses avui, en què no es pot dir que no a ningú, potser hauria estat més pedagògic i eficient dir: “Anau a orinar a ca vostra”. Els compixadors de la portassa, amb el missatge de l’amo, si el creuen, pixaran a la portassa de devora. Cal ser explícits, si volem ser atesos i entesos…

Back To Top
Search