skip to Main Content

“Al llarg de la història de Mallorca mai s’ha aprovat un planejament a la primera”

Núria Hinojosa (Manacor, 1988) és la regidora d’Urbanisme i Habitatge. Parlam amb ella sobre el futur del Pla General, paralitzat pel Consell a causa de gairebé dues-centes deficiències detectades.

El Consell no ha aprovat el Pla General que s’havia aprovat provisionalment. Què ha passat?
El Consell tenia un any per aprovar el Pla sense que torni a entrar en vigor el pla anterior, en el nostre cas, les Normes Subsidiàries. Havent-lo aprovat provisionalment el novembre de 2019, nosaltres ens vàrem marcar el novembre de 2020 com a data límit per tal de no posar en marxa el comptador de les zones verdes i posar fi a la política urbanística expansionista. Els tècnics del Departament de Territori del Consell són molt exigents i ens van enviar un document amb les 198 deficiències. Després vàrem fer la ponència tècnica i posteriorment la comissió política per tal de defensar la nostra postura. És important dir que al llarg de la història de Mallorca mai s’ha aprovat un planejament mai a la primera.

Què suposen aquestes deficiències?
Suposen molta feina a fer d’aquí fins a novembre però la part més positiva és que no suposa una exposició pública del Pla General, fet que suposaria un fracàs tècnic i polític. En aquest sentit, en la comissió política vaig apel·lar a la responsabilitat del Consell per tirar endavant l’aprovació definitiva: és molt millor tenir un Pla General que haver de tornar a la inseguretat de les Normes Subsidiàries.

En quins terminis ens trobam ara?
Ens hem repartit les deficiències per revisar-les i esmenar-les i ens hem compromès a tenir el document definitiu a finals d’agost, de manera que els tècnics del Consell tenguin temps de tornar-ho a revisar amb temps. Així, durant el mes d’octubre podríem tornar a fer la ponència tècnica i la comissió política abans de la suspensió del termini de llicències establert a partir de l’aprovació provisional.

En línies generals, quins temes defineixen aquestes 198 deficiències?
Un dels bessons fou el Pla Especial del Conjunt Històric. És un pla que havia d’estar fet des de l’any 1998 i que per un motiu o altre, no s’ha arribat a fer en 23 anys. Es tracta d’un pla obligatori que serveix per protegir el patrimoni d’una àrea que ha de delimitar el Departament de Patrimoni del Consell. En aquest sentit ens hem compromès a redactar-lo tan aviat com es pugui, una vegada el Consell faci la delimitació de la zona que s’ha de protegir. Un altre gran bloc de deficiències bastant important fa referència a l’Informe de Sostenibilitat Econòmica del Pla General, que és un servei que l’anterior equip de govern va externalitzar i que l’empresa que el va dur a terme haurà d’esmenar. Finalment, el tercer gran bloc fa referència a les respostes de les al·legacions: el Consell creu que les respostes a les al·legacions és molt breu i creu que s’han de justificar més, sobretot en el cas de les no acceptades.

Back To Top
Search