Skip to content

Alerta, lladres de cossiols

Hi ha un bon trullet per Manacor amb els cossiols, sobretot devers la placeta de l’Antigor, tan renovellada recentment. En tot cas, no sabem exactament on degué passar, però si hi ha lladres de cossiols, que vagin ben alerta, perquè els tenen la matrícula agafada i se n’aniran directes a la policia. Això si el denunciant no s’agafa la justícia per la pròpia mà, que hi ha gent que ho té per a costum…

Back To Top
Search