skip to Main Content

Alumnes de Manacor demanen en el Parlament millors transports públics, oferta d’ofici i ajudes per estudiar

Els escons del Parlament de les Illes Balears on normalment s’asseuen els polítics s’ompliren d’infants i joves amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Infància, que va tenir lloc divendres passat, dia 20. Sis alumnes dels instituts manacorins IES Manacor i IES Mossèn Alcover foren els encarregats de defensar els interessos dels joves manacorins des dels escons del Parlament. Tots ells reclamaren que es millori el transport públic perquè els joves es puguin moure sense dependre dels vehicles privats i també que s’habilitin espais de reunió i d’oci. A més, la comitiva d’alumnes manacorins demanà més ajudes per als alumnes que s’han de desplaçar a altres municipis o han de sortir de Mallorca per estudiar.

La quarta edició del Parlament infantil es va dedicar a tractar la situació dels espais d’oci i temps lliure per a joves i infants, una temàtica que varen triar els mateixos participants. Enguany més de 60 infants de Palma, Manacor, Santa Maria del Camí, Santanyí, Valldemossa, Maó, Ciutadella, Eivissa, Santa Eulària des Riu i Formentera presentaren les seves propostes. Els joves acudiren al Parlament a defensar, precisament, els seus interessos i allà varen poder proposar les seves iniciatives i les varen debatre amb els representatns dels partits polítics amb presència al Parlament de les Illes Balears.
Els diputats i diputades que varen respondre les preguntes dels infants i els aclariren les intencions de cada partit polític foren Maria Antònia Sureda, que parlà en nom del Pi; Sandra Fernández, que ho va fer en nom del Partit Popular; Antoni Reus, que parlà en nom de Més; Conxa Obrador, que representà el PSOE; Baltasar Picornell, de Podem, i Olga Ballester, del Grup Mixt. La sessió infantil del Parlament se celebra des de fa quatre anys amb motiu del Dia Universal de la Infància, que es commemora cada 20 de novembre. L’organitza el Parlament de les Illes Balears, UNICEF Comitè Balears i l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.

Back To Top
Search