Skip to content

Amb la nova concessió, l’Ajuntament no dirigirà els educadors, sinó que ho farà l’empresa concessionària

Amanda Fernández explica els canvis en el plec de condicions per a la contractació del servei dels educadors de carrer, que serà efectiva l’1 de setembre.

El pròxim 31 de juliol expira la concessió que manté el servei d’intervenció social grupal i comunitària al terme de Manacor. Dit en altres paraules, acaba la relació contractual entre l’empresa que aporta la feina dels educadors de carrer i l’Ajuntament de Manacor.

És per aquest motiu que ja hi ha elaborat un nou plec de condicions per convocar el concurs que determinarà a qui s’adjudica aquest servei a partir de l’1 de setembre.

Amanda Fernández, delegada de Serveis Socials a l’Ajuntament manacorí, explica que “a primera setmana que jo era aquí ja vaig saber que anant sobre els terminis prevists d’adjudicació no podríem tenir els educadors fins dia 1 de setembre, si jo ho hagués fet aturar, podríem estar un temps llarg sense disposar del servei dels educadors”. És per això que el nou plec preveu petits canvis, però no tots aquells que Fernández té pensats per al servei: “La concessió és per un any, potser perquè els serveis que s’externalitzen no vol dir que siguin els que a mi més m’interessa que s’externalitzin, i potser perquè no és aquest el plec que jo hauria volgut”. És per això que la concessió es farà per un any i si l’avaluació posterior és satisfactòria, es prorrogaria un any més, assegura la delegada.

Una altra de les novetats rau en el fet que “l’Ajuntament no dirigirà el servei. Fins ara era la cap de Serveis Socials de l’Ajuntament la que dirigia els projectes i les persones, però ara això no serà així, perquè podria ser entès com un encobriment de contractació de personal”. De fet, fins ara, els educadors d’aquest servei, utilitzaven els equipaments de l’Ajuntament, tant mobles com immobles. A partir d’ara serà l’empresa concessionària la que haurà de proveir de local i equipament els seus treballadors. D’altra banda, aquests treballadors estan subrogats, això implica que, guanyi qui guanyi el concurs, els educadors que ja estaven contractats per dur a terme aquest servei, hi continuaran estant.

El servei que es treu a concurs ara ha de garantir, mitjançant nou educadors i un psicòleg, projectes socioeducatius amb infants, joves i les seves famílies, inserció sociolaboral, inserció social de persones immigrants i aprenentatge dels idiomes cooficials. La concessió suposa una despesa anual per a l’ajuntament de 413.374 euros.

Un altre dels fets que preocupen Amanda Fernández és l’aposta que feren en el seu programa electoral “per la responsabilitat social a l’hora de fer les contractacions”, en el sentit de tenir en compte la contractació de persones en discacitat, la igualtat de gènere, la procedència de materials emprats, etc.

Amanda Fernández, acabada d’arribar al departament, vol ara avaluar tot el departament de serveis socials, que, “com la societat, és canviant, i per això la manera de treballar ha de ser canviant”. La nova delegada vol  fomentar la relació amb el voluntariat, “però sense basar-nos amb la beneficència. Fa falta un nexe d’unió que hauria de ser l’Ajuntament per fer un teixit que arribi a més gent i també evitar duplicitats”.

Back To Top
Search