skip to Main Content

Amb l’ai al cor per una torrentada que no va gosar venir

En alguns punts localitzats de Manacor va arribar a ploure 250 litres en poc més de dues hores dijous vespre. No va ser pertot, però més de 150 sí que varen ser generals a tot el nucli. Tanmateix, llevat de les vuit persones evacuades que hagueren de passar la nit al poliesportiu i alguns soterranis i altres infraestructures inundades, no s’hagueren de lamentar més danys ni personals ni materials. De moment, podem dir que n’hem sortit més o menys indemnes.

Les previsions meteorològiques ja ens tenien avisats, però poca gent devia esperar dijous passat una ploguda com la que va fer a Manacor i que, en alguns registres no oficials va arribar als 250 litres en poc més de dues hores.

Les incidències detectades, però, varen ser menys i menys greus del que caldria pensar inicialment si ens atenem a les informacions facilitades des del servei de premsa de l’Ajuntament manacorí. Sí que és cert que fins a vuit persones hagueren de ser evacuades dels seus domicilis, situats tots a la zona de la depuradora manacorina, i hagueren de passar la nit al poliesportiu.

El batle Miquel Oliver, afirma que, tenint en compte els litres caiguts “i sense que això signifiqui que no ens sap greu per les famílies afectades, encara n’hem sortit prou ben parats”. Per Oliver ha estat determinant que la ploguda “va ocórrer damunt Manacor mateix, damunt el nucli urbà, cosa que va fer que el torrent no vengués carregat de fora vila”. De fet, el mateix batle, quan es desplaçava cap al poliesportiu va passar per davant el torrent i va aprofitar per tirar-hi una pedra, per comprovar-ne la profunditat: “Hi havia un pam d’aigua”, diu.

Una altra dada significativa és la que es desprèn del fet que “totes les incidències registrades havien estat gestionades ja a les sis i mitja del dematí, no vol dir que haguessin estat resoltes, però sí que s’hi havia actuat”. Aquest fet també és un indicador que el nombre d’incidències no va arribar a ser prou elevat per saturar els serveis d’emergències.

Entre les infraestructures afectades Miquel Oliver destaca les instal·lacions de l’acadèmia del tennista Nadal i l’Hospital de Manacor, on es va intervenir de forma prioritària per evitar que la pluja pogués afectar el funcionament normal de la infraestructura hospitalària.

Es dona la circumstància que les construccions afectades estaven construïdes en una zona grafiada com a inundable. Aquesta cartografia s’elabora tenint en compte el màxim punt on ha arribat l’aigua en alguna ocasió anterior. Oliver explica que “els habitatges afectats no sols estaven construïts dins la zona inundable, sinó dins el que es coneix com a zona de policia de torrent”, és a dir, dins el mateix llit del torrent.

En qualsevol cas, el batle explica que “la missió de l’administració és intentar que els danys humans siguin zero i que els danys materials siguin els mínims possibles, a més, tamb´´e hem ajudat logísticament a la recollida d’objectes afectats per l’aigua”, independentment de la legalitat o no de les construccions. En aquest sentit, i agafant l’exemple de Sant Llorenç, el batle afegeix que “una cosa que cal fer una vegada superat l’episodi és asseure’ns i fer un replantejament dels espais on construïm les cases, sobretot en rústic, tot i que això és un fet que primer de tot s’han de plantejar els propietaris”. Pel que fa al sòl urbà, el batle Oliver torna a apel·lar a Sant Llorenç, on l’Ajuntament ha adquirit alguns habitatges que estaven en zona inundable.

El batle Miquel Oliver ha volgut també reconèixer la labor tant de la Policia Local com també de la delegació local de Protecció Civil, que “tot i ser petita en efectius és molt voluntariosa i eficient i està ben organitzada”.

Finalment, Oliver explica també que “és cert que no hi ha hagut grans incidències, però les accions que hem hagut de dur a terme ens han mostrat que ens feien falta mantes al poliesportiu, o que les comunicacions telefòniques eren correctes” cosa, que, diu, “ens haurà de servir per corregir tot el que calgui per estar preparats de cara a altres episodis que hagin d’arribar, i que es veu que cada vegada seran més freqüents i més intensos”.

150 o 250 litres?
Les informacions oficials establien que a Manacor s’havien registrat a l’entorn de 150 litres. Tanmateix, sí que hi ha hagut altres registres que han establit fins a 250 litres en la ploguda de dijous vespre. L’enginyer Jaume Flaquer, que gestiona una estació meteorològica des de l’any 2010, explica que en aquestes dates “les pluges són molt localitzades, per la qual cosa és molt possible que en un indret hi faci 150 litres i en un altre de ben pròxim 250”. De fet, a l’estació que ell gestiona n’hi varen registrar 140, però aclareix que al terrat de ca seva “hi teníem un poal negre d’aquests que ara es fan servir com a senalles, i hi havia prop de 25 centímetres d’aigua”. La forma del recipient era cònica i això fa difícil el càlcul de litres, però està clar que “parlam de magnituds superiors als 200 litres”.

Flaquer reconeix, igualment, que a la seva estació no s’havien recollit 140 litres en un període de 24h des del principi que la duen.

La pluja recollida a Manacor va ser molt intensa. De fet, entre les 10 i les 11 va ploure a un ritme que podia donar 200 litres en una hora.

Back To Top
Search