skip to Main Content

Amb retallades no tenim futur

STEI Intersindical, delegació de Manacor

L’STEI vol traslladar un missatge clar als partits polítics i al nou Govern central que surti de les eleccions perquè es comprometi amb la derogació de les retallades educatives, amb la recuperació de la inversió pública educativa i dels drets laborals del professorat, intensament retallats ens els cursos de la crisi. Sense la derogació dels decrets de retallades d’àmbit estatal no tenim futur.

Amb l’arribada al poder del Partit Popular després de les eleccions de novembre de 2011, les polítiques de retallades als nostres drets socials i laborals s’han accentuat i estès. Les tisorades dirigides a l’educació s’avancen en algunes comunitats autònomes governades majoritàriament pel Partit Popular, i després s’estenen i es generalitzen amb l’aplicació de les mesures imposades en el Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu.

Les seves mesures dirigides a reduir el nombre de professorat per la via de l’increment de ràtios, de l’horari de docència i de la nostra jornada laboral o deixant de cobrir substitucions, així com les intenses tisorades en ajuts a les famílies i a l’alumnat, pèrdua de retribucions en situacions d’incapacitat temporal, en les partides per a despeses de funcionament, equipaments i inversions en centres públics han ocasionat un retrocés pressupostari i laboral sense precedents, i varen treure al carrer d’una manera massiva la ciutadania, en especial tota la comunitat educativa.  

El conjunt de l’ensenyament ha estat sotmès en el període 2010-13 a un retall pressupostari sense precedents de més de 7.000 milions d’euros. El balanç ens deixa un retrocés d’uns nou anys en els pressuposts dedicats a l’Educació, un retall de més de trenta-cinc mil professors en les aules dels centres públics dels ensenyaments no universitaris, que han vist créixer el seu alumnat amb 600.000 noves matrícules. Només gràcies a l’esforç de l’alumnat i de les seves famílies i a la professionalitat dels docents, al seu compromís i la seva perseverança, l’escola ha resistit i suportat tots aquests embats que ha hagut d’afrontar al llarg dels darrers temps.

Les eleccions generals del proper diumenge han de servir per a passar comptes i exigir compromisos. Volem traslladar un missatge clar als partits polítics i al nou Govern central perquè es comprometi amb la derogació de les retallades educatives, amb la recuperació de la inversió pública educativa i dels drets laborals del professorat, intensament retallats ens els cursos de la crisi.
La retirada de les retallades i la derogació de la LOMCE són inajornables. La ciutadania, amb el seu vot, pot decidir si seguim condemnant el nostre sistema educatiu a l’anèmia que ha patit al llarg dels darrers quatre anys, en mans del Partit Popular, o si dóna suport a aquelles opcions que s’han compromès a derogar la llei del ministre Wert i a dotar els centres escolars, els seus alumnes i les seves famílies de tot allò necessari per a la bona qualitat del sistema educatiu.

Back To Top
Search