Skip to content

Amb valentia, amb il·lusió, i a peu

El delegat de Mobilitat de l’Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà, ha presentat aquesta setmana i en companyia del batle Oliver i dels dos tècnics del departament, la que serà de ben segur una de les bombes mediàtiques de l’any i també del mandat de Miquel Oliver al capdavant de l’Ajuntament.

Fins a 67 carrers del centre manacorí quedaran tancats per als cotxes. Només hi podran accedir en cotxe els residents, els vehicles comercials i aquells altres que, per les excepcions ja fixades, hagin rebut una autorització puntual per fer-ho.

S’havien fet recentment proves pilot amb el carrer de Joan Lliteres, que des de fa algunes setmanes roman també tancat al trànsit. I poc temps abans, durant el mandat de Catalina Riera, s’havien reformat també en aquest sentit les places del Convent i dels Pares Creus i Font-i-Roig.

Tanmateix, el que semblava una evolució natural, xocava amb una resistència gairebé atàvica, una por, un temor irracional que ara han estat vençuts. Així, amb il·lusió i amb valentia, l’equip de govern afronta un dels desafiaments més gegantins de la mobilitat a Manacor d’ençà que es va decidir que per sa Bassa no hi passaven cotxes.

En un moment o en un altre aquesta decisió s’havia d’acabar prenent. Manacor és dels nuclis de Mallorca amb un centre tancat al trànsit més petit i reduït, tant en proporció com fins i tot en termes absoluts. El delicat moment econòmic que vivim a l’actualitat ha comportat una aturada dràstica de l’activitat comercial. Per això, no és un mal moment, ara que ens trobam amb un trencament sobtat de les dinàmiques fins ara sostingudes, per trencar amb models anteriors i proposar una mesura que combina a la perfecció amb la idea de “centre comercial a l’aire lliure”. És normal que ara, aquests dies, ja sigui per diferències ideològiques òbvies en algun cas, ja sigui per desavinences de parer estrictament comercial i econòmic, surtin determinades veus crítiques dins el sector del comerç, que sempre s’ha mostrat, si més no, dividit quan ha hagut de frontar una qüestió tan transcendental com aquesta.

També caldria veure quants dels comerciants instal·lats al carrer del Mercadal, al d’Alexandre Rosselló, al d’en Bosch, al de Peral, o a sa Bassa mateix, voldrien avui que els cotxes tornassin passar per davant els seus establiments. S’aferren a aquell consell tan mallorquí i conservador de “no deixar les carreres velles per les novelles”, però obliden, també, que “qui no s’arrisca no pisca”. El comerç de Manacor no pot viure ancorat al llunyà “esplendor” desenvolupista dels annys setanta. Hi ha una altra manera de fer poble, de comprar, i de ser. Per un poble millor, per un planeta més net. Pel futur dels nostres nets. Caminem.

Back To Top
Search