skip to Main Content

“Arriba a passar que substituïm el llibre de text per un llibre de text dins un Chromebook”

“Per a mi hi ha dos caires  diferents: una cosa és l’ús de les noves tecnologies o recursos dins les aules i l’altra és la velocitat vertiginosa amb que la societat ha accedit a les noves tecnologies  els darrers anys. Han fet més via que els centres educatius. El que ens fa falta és aprendre de fer un ús adequat”. Qui parla és Maria Antònia Nadal, mestra d’escola al Molí d’en Xema, tot i que els  darrers cursos no ha exercit.
Nadal afirma que “per parèixer més innovadors utilitzam aquests nous recursos, i de vegades arriba a passar que s’ha substituït un llilbre de text en paper per un llibre de text dins aquests chrombooks o tauletes. I tot això sense tenir una educació per part dels professionals ni de la societat en general”. Per a aquesta mestra manacorina, però, “pantalles zero o zero tecnologia tampoc no és el que s’ha de fer dins els centres, perquè tanmateix això dins la  societat hi és. L’infant, en els adults del seu entorn veu les pantalles. I el que hem de promoure precisament, és un ús responsable de tots aquests recursos. El problema és que no hi ha hagut un temps adequat d’implantació i, a més, amb la pandèmia, es va fomentar aquesta acceleració. Fins i tot els padrins que encara no en sabien varen aprendre a fer videotelefonades, per exemple”.
Maria Antònia Nadal no té clar que la implantació general  de chromebooks o altres dispositius electrònics “suposi un benefici econòmic envers els llibres de text”, i afegeix que a primària s’alterna “el chromebook, com una eina més en el centre, i que no és propietat dels alumnes, amb el llibre de text, o amb altre tipus de material”. Sí que es va detectar una bretxa digital, recorda Nadal, durant la pandèmia, amb famílies que “no varen tenir ordinador o accés a internet en un primer moment”.
Finalment la mestra del CEIP Molí d’en Xema recorda que “avui el mateix dispositiu et llegeix el llibre… i hauríem de continuar fomentant la lectura en paper, el simple fet de girar una pàgina…”, diu Nadal, que creu que “hem de continuar donant informació d’aquest abús de les pantalles”.
Back To Top
Search