Skip to content

Assemblea Antipatriarcal i Dones de Llevant intervenen al Ple sobre el Pla General d’Ordenació Urbanística

L’Assemblea Antipatriarcal de Manacor i el Col·lectiu de Dones de Llevant vàrem intervenir ahir horabaixa al Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Manacor. Un ple que tractava exclusivament el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Els objectius d’aquesta intervenció són senzills: demanar que s’obri un procés participatiu per a què els habitants de Manacor puguin opinar sobre el futur del seu poble i que el PGOU es redacti tenint en compte la perspectiva de gènere per tal de reduir les desigualtats i fer de Manacor una ciutat que prioritzi la socialització i no el mercat.

Abans d’aprofundir en la temàtica de la nostra intervenció, caldria definir què és el PGOU ja que es tracta de quelcom suficientment important com per a què tota la ciutadania n’estigui assabentada i pugui dir la seva. Un Pla General és un document municipal que pretén ordenar el territori a nivell urbanístic, planificar qualsevol transformació del sòl urbà i d’aquesta manera configurar un model de ciutat. El darrer PGOU de Manacor es va fer fa més de 30 anys. És doncs un document que sol tenir una vigència prou llarga com a per a què estigui molt ben analitzat i pensat.

Conscients de la importància d’un document com el PGOU, els dos col·lectius vàrem encarregar una auditoria urbana amb perspectiva de gènere al Col·lectiu Punt 6, un grup d’expertes urbanistes que han fet molt bona feina en matèria d’urbanisme a diferents indrets (a la seva pàgina web https://punt6.org/ trobareu molts exemples de la seva feina). Aquest col·lectiu va dur a terme un estudi basant-se en una metodologia participativa: a través d’entrevistes i tallers amb diferents persones de Manacor varen recollir tota una sèrie d’opinions i impressions personals sobre les necessitats del seu poble. A més, varen fer una marxa exploratòria per la ciutat i diferents punts clau de la zona costanera. L’obectiu d’una metodologia com aquesta no és d’altre que el de crear un model de ciutat pensat i creat per la pròpia ciutadania. D’aquesta manera hem aconseguit un estudi urbanístic que té en compte les necessitats de les dones de Manacor així com de totes les persones que hi viuen i que pretén assolir un model de ciutat més just i més equitatiu. Les conclusions de l’anàlisi amb perspectiva de gènere d’aquest estudi inclouen recomanacions i propostes que nosaltres considerem bàsiques per a Manacor. Algunes d’elles, per exemple, són:

  • – Millores a l’espai públic: enllumenat, mobiliari urbà, aparcaments, zones verdes…
  • – Millora de l’accessibilitat per als vianants a tot el municipi.
  • – Obertura del patrimoni cultural al públic.
  • – Foment zones d’oci nocturn a les afores però amb bona comunicació amb la ciutat.
  • – Aturar la construcció especulativa i repensar tots els espais buits que tenim.
  • – Gestió i cessió dels espais públics que no s’utilitzen.
  • – Millora del transport públic tant a nivell intern com extern. Cal un transport a bon preu, que connecti el centre amb l’hospital o el CAP així com amb les zones costaneres i fa falta que tingui una freqüència adequada als horaris de la gent.
  • – Foment de l’ús de la bicicleta i reducció de la mobilitat privada.

A més a més, tant l’Assemblea Antipatriarcal com Dones de Llevant exigim que el futur Pla d’Igualtat per a l’administració i per a la ciutadania serveixi per a regular mesures de prevenció i eradicació de la violència i les desigualtats. Aquest pla ha de fer també una avaluació de les mesures urbanístiques i garantir el compliment de la perspectiva de gènere en les mateixes.

Fa mesos que demanem a l’Ajuntament de Manacor que ens escolti. Hem fet instàncies conjuntament amb altres col·lectius i també ens hem reunit amb alguns dels representants del consistori. Esperem doncs que la nostra intervenció al Ple extraordinari d’ahir serveixi per a finalment rebre l’atenció que mereixem i per a què el PGOU es tiri endavant tenint en compte l’opinió de totes les ciutadanes de Manacor. Finalment, volem remarcar la urgència i la necessitat de la participació ciutadana. No ens cansarem de demanar a l’Ajuntament, un cop i un altre, que ens tinguin en compte. Què tinguin en compte les opinions de les entitats socials i col·lectius així com de tota la ciutadania de Manacor i què puguem ser presents en les següents sessions plenàries que debatin el PGOU. I sobretot, és importantíssim que l’Ajuntament tingui la valentia d’obrir un procés de debat participatiu i que prorrogui el període d’al·legacions al PGOU tan com calgui. Perquè volem participar en la confecció d’aquest Pla General que definirà el futur del nostre poble i afectarà en el dia a dia de totes. Perquè és de justícia demanar poder opinar sobre el Manacor què volem.

I tu, no hi vols participar?

Back To Top
Search