skip to Main Content

“Augemtam serveis i freqüències de recollida i neteja”

Pedro Rosselló és el delegat de Medi Ambient

 

Què ha canviat de la nova concessió respecte l’anterior?
Per començar hem de dir que hem fet una anàlisi de la problemàtica que hi havia en la neteja de Manacor, i respecte a això, hem de dir que veníem d’un acord de mínims, que es va fer en temps de crisi, i que era totalment insuficient. Evidentment, ja sabíem que qualque cosa no havia funcionat. I la nostra intenció ara era mirar de fer un contracte més potent, perquè consideràvem que era una necessitat prioritària, volíem fer una aposta clara per canviar la neteja de Manacor.

Però un dels problemes era que l’empresa no complia el que estava aprovat, més enllà de si les condicions eren suficients o no…
Sí, això és cert. Però el que et volia dir era que encara que l’empresa hagués complit al 100%, no bastava. Per això, ara, una de les coses que farem serà augmentar serveis i freqüències. Per exemple, volem incrementar molt la recollida selectiva, amb sistemes més pràctics, com és el porta per porta. Això, a part de ser beneficiós pel medi ambient, és un avantatge econòmic per l’Ajuntament: si reciclam més, pagam menys. Llavors, augmentarem la neteja manual, que és més efectiva que la mecànica. Apostam perquè tots els carrers tenguin neteja manual freqüent, complementada amb màquines. Hi haurà un augment de personal, així com una millora important del salari dels treballadors. Recordem les dues vagues que hi ha hagut aquests anys, idò es varen aconseguir millores en el conveni, que ara estan reflectides en el nou contracte. I a banda de tot això, queda una de les coses més importants, que fa referència a això que em demanaves, als incompliments.

Digues…
Vàrem veure, en el contracte anterior, que un incompliment no suposava res per a l’empresa. Per nosaltres era difícil quantificar-lo, iniciar un procediment sancionador, fins i tot que un jutge ens donàs la raó… Podien passar anys. No teníem un mitjà de reacció directe en cas d’incompliment. Idò en el nou contracte hi haurà una forma de control més potent, un sistema que ens permetrà quantificar els incompliments, i descomptar-los cada mes del que cobra l’empresa. Es farà un seguiment, a través de tècnics de l’Ajuntament, dels mateixos ciutadans, o fins i tot d’una empresa externa. I allò que no compleixin, no ho cobraran. Això és molt important, aquests controls posen les piles a les empreses.

Qualque cosa més?
Llavors hi ha la part de conscienciació de la ciutadania. La gent que deixa mobles, o trastos, als contenidors. Els retiram al matí i el vespre n’hi torna a haver. Això tampoc no pot ser, si un ciutadà no compleix la normativa, també ha de ser sancionat. Per altra banda també haurem d’informar bé els ciutadans pel tema de la recollida selectiva, explicar-los bé com anirà.

Creus que se solucionarà realment el problema de la neteja a Manacor?
Jo crec que sí, que podem ser optimistes i que veurem un canvi important. La visió política era molt clara, què falla i què hem de fer. No hem escatimat esforços. Sabíem que per tenir un contracte potent havíem de sacrificar altres coses, però per nosaltres això era una prioritat.

A partir de quan podrem veure aquest canvi?
Es varen presentar dues empreses, s’ha fet l’adjudicació provisional i ara estam pendents de recursos, crec que dins el mes de desembre es farà l’adjudicació definitiva.

Back To Top
Search