skip to Main Content

Bel Febrer: “No feim obres perquè vénguin eleccions, n’hem fet durant tot el mandat”

Bel Febrer és la delegada d’urbanisme. Conversam amb ella sobre les obres de millora de carrers que actualment du a terme l’Ajuntament

 

Ens podria fer una mica de llistat o resum de les obres que hi ha en marxa ara o a punt de començar?
Les obres que hi ha en marxa ara, bàsicament són totes de reforçament del ferm viari, de la capa asfàltica, perquè ens entenguem. Consisteix que una màquina, la fresadora, grata l’asfalt antic, retiren els escombros i posen una capa asfàltica nova. Això es fa o s’ha fet a un nombre important de carrers de Manacor, per posar qualque exemple: carrer Nord, carrer d’en Jordi d’es Recó, carrer de na Comtessa, carrer de Sant Sebastià… També s’ha fet a carrers de Porto Cristo i de s’Illot.
Llavors l’altre tipus d’intervencions que feim als carrers és el que anomenam carrers integrals: això vol dir que són carrers que s’aixequen totalment, s’hi fan actuacions que comprenen les xarxes de serveis: clavegueram, aigües… També es fan les mesures adients a les voreres, que siguin més amables i assequibles pels vianants. I es revisa el tema d’enllumenat. En definitiva, una actuació íntegra. Això és el que férem per exemple als carrers de l’Esperança, la Caritat, o el que férem al centre antic fa un parell de mesos.
Altres intervencions previstes són al pas elevat que hi ha a la plaça Ramon Llull, o al que hi ha darrere Es Canyar, per anar cap al Miquel Àngel Nadal; que es refaran amb capa asfàltica.

Com es financen aquestes obres i quin pressupost s’hi ha destinat?
Les que estan en marxa ara es financen amb doblers de les inversions sostenibles del 2018. A final d’any es va fer l’adjudicació, però decidírem esperar a començar passat les festes de Nadal i Sant Antoni. Aquestes obres de reparacions de ferms viaris tenen un pressupost de 740.000 euros. Llavors també hi ha una altra part, més petita, que correspon a les reformes integrals dels carrers Dolçura i un tram de l’ecònom Pere Bonnín, que es financen amb una subvenció del Consell, de 115.000 euros. Aquestes obres encara han de començar.

Hi ha tasques de manteniment que pugui fer la brigada? Tapar clots i això?
La brigada el que ha fet més aquesta legislatura és feina en tema d’accessibilitat, rebaixos de les voreres per millorar la qualitat de vida de la gent amb dificultat de mobilitat. Tapar clots ho pot haver fet en qualque moment puntual, per un cas de necessitat, però som conscients que això només és com posar un parxe.

Les obres les du a terme la mateixa empresa o empreses diferents?
A cada projecte treus la licitació, es presenten les empreses que compleixen els requisits; llavors les meses fan la valoració i es licita. Hem fet feina amb moltes empreses diferents. Perquè et facis una idea, quan vàrem fer les dues rotondes, cada una la va fer una empresa diferent.

De quina manera influeixen les eleccions en les obres?
No m’agradaria en cap cas que la gent pensàs que feim obra ara perquè vénen eleccions. Es pot veure clarament que no és així, perquè hem fet obres cada any de mandat, i de fet era una cosa que dúiem al programa: fer un Manacor més amable, més sà i més humà. I les hem fetes amb les possibilitats econòmiques que tenim, som conscients que encara queden carrers que necessiten millores. Hem fet les que tècnicament pareixien més urgents.

Back To Top
Search