skip to Main Content

“Les beneïdes no són com un partit de futbol”

Dissabte passat a les 16:17 h el Patronat anunciava a través del seu compte de Facebook que les Beneïdes previstes (i ja ajornades des de dia 17) per diumenge 22 se  suspenien pel mal temps. Immediatament alguns carrossers i santantoniers posaren en qüestió la decisió i llançaren preguntes a l’aire o protestaren de forma airada. Una, per exemple, demanava: “O veient que el mes de gener és tan llarg, no crec que sigui desmesurat fer les beneïdes diumenge dia 29 de gener de 2017! Pensau que hi ha molta feina feta, de mesos enrere, que les famílies que feim carrossa sentim q és com si l’haguéssim tirat al fems!

Una mare demanava: “El meu fill demana si li entregaran el premi del concurs de dibuix”.

Més enfadada una altra carrossera deia: “Ens pareix vergonyós que un poble com Manacor, que viu la festa de Sant Antoni i la sent, la sent de cor, tengui por de la pluja, tempesta i tot. Hi ha més diumenges i dies a l’any per fer les beneïdes, no costaria gens passar-les a la setmana que ve. Després trobareu estrany que la gent es queixi que el Patronat de Manacor s’embutxaqui doblers del poble. Estau tirant Sant Antoni de Manacor a baix.

Un altre santantonier es demanava què passaria amb les ensaïmades que es donen com a obsequi… i així fins a més de 30 comentaris.

El Patronat respon
Antoni Gomila, president del Patronat de Sant Antoni, i el seu secretari Albert Carvajal expliquen que “per a nosaltres dia 17 és Sant Antoni i dia 20 és Sant Sebastià” i recorden que ja damunt el programa s’ha especificat des de fa molts d’anys que si les beneïdes no es poden fer el dia 17, es passaran al diumenge següent, però no més enllà. “Si ho mantenim així és per no perdre l’essència”. Carvajal i Gomila argumenten que “ningú es planteja fer la cavalcada dels Reis dia 15 de gener”, ni la Rua quan ja hem entrat dins la quaresma. “Les beneïdes no són com un partit de futbol que si plou i s’enfanga es pot ajornar”, diu Carvajal, que insisteix que “hi ha un dia concret per fer-les”.

D’altra banda, concreten que “per al dia 22 hi havia una previsió de d’entre un vuitanta i un noranta per cent de possibilitat de pluja, carreteres tallades, federacions esportives que suspenien les seves activitats… i el trull de les beneïdes a Manacor és complicat”.

Pel que fa a les suspicàcies sobre els doblers dels premis a les Carrosses, Carvajal i Gomila aclareixen que “hi ha una partida dins l’Ajuntament destinada per això i si els premis no es donen, els doblers ja no surten de l’Ajuntament, per tant no arriben al Patronat”. L’Ajuntament destina 12.000 euros més IVA a la festa. Una de les factures a presentar és la dels premis de les carrosses, “que si no es donen perquè no hi ha hagut beneïdes, no es presenta”.

Pel que fa a les ensaïmades, enguany “en previsió de la pluja, ja havíem demanat als forns de poder emetre uns vals. Com que les beneïdes no s’han fetes, aquests vals no s’han repartit i, per tant, ja s’han destruït”.

Els premis que sí que s’hauran de menjar tant sí com no al Patronat són els trofeus de les beneïdes, “que no sabem si els podrem fer servir per a l’any que ve”.

Dissabte 28, lliurament de premis
D’altra banda, els concursos de dibuix infantil, mostradors, frontis, fotografia, i també de foguerons que encara no s’han pogut lliurar als guanyadors s’entregaran dissabte dia 28 de gener a les 18 h al local del Patronat de Sant Antoni.

Back To Top
Search