Skip to content

Bernat Amer, un fitxatge de luxe

En molts de partits polítics d’àmbit local sempre hi ha qualque vella glòria que ajuda en tot el que pot, i que resulta cabdal per cohesionar el grup, per fer aquelles feines que els qui no disposen de gaire temps no poden fer, per ajudar a omplir els actes que es facin, per fer dues fotos. En el cas d’AIPC, qui se’n cuida d’aquestes tasques és un entusiasta Bernat Amer. L’antic regidor no sols és el fotògraf oficial de l’agrupació portenya, sinó que també es cuida de fer tasques de relació amb la premsa. De vegades els millors fitxatges són els de la gent que ja hi era.

Back To Top
Search