Skip to content

Cales, manacorins de segona

Aquesta setmana ens interessam pel nucli costaner de Cales de Mallorca i, sobretot, per la gent que hi viu tot l’any. Es tracta d’una localitat que compleix els cànons d’allò que coneixem estrictament com un nucli turístic. A tot estirar, durant l’hivern la població resident a Cales, de forma efectiva, ronda les 400 persones. En arribar l’estiu, entre treballadors turístics, residents turístics o vacacionals i clients de places hoteleres la població d’aquest nucli, i també les seves necessitats d’atenció, assistència i serveis els multipliquen de forma exponencial.

Hem visitat el nucli un dia fred i assolellat d’hivern. Cales de Mallorca ofereix un potencial com a nucli de població immens. Però s’hi veu, d’una hora enfora, la falta de manteniment. Des de la seva creació com a nucli turístic, la urbanització de Cales de Mallorca no ha estat recepcionada. La naturalesa del conflicte està relacionada amb la cessió del sòl d’aprofitament per part dels promotors i propietaris a l’Ajuntament. Vials, places, zones verdes… han de sortir dels propietaris cap a l’Ajuntament, que els ha d’escripturar en nom seu. És una feina lenta. Lentíssima, si tenim en compte que prop de mig segle que es du a terme i encara cap consistori no ha aconseguit acabar-la, tot i que sigui sempre un dels bons propòsits de l’inici de cada mandat.

El fet en si no tendria més importància per als habitants de Cales, més enllà de viure en una espècie d’al·legalitat innòcua. El cas és, però, que la recepció de la urbanització continua a l’aire i això impedeix a l’Ajuntament de fer-hi inversions de manteniment. L’asfalt de molts de carrers és el mateix del dia que el varen posar, igual que la instal·lació d’enllumenat públic. La gran paradoxa de tot plegat és flagrant: els habitants de Cales de Mallorca paguen exactament els mateixos imposts que els de la resta del municipi. Cert és que tenen els serveis d’abastiment i depuració d’aigua o de recollida de residus i neteja garantits, per les seves infraestructures comunes estan deixades de la mà de déu. Estam segurs que el delegat Sebastià Nadal, tan sovint sobrepassat per la quantitat de nuclis que hi ha dins la seva competència, ha fet tot quant ha pogut per satisfer les demandes dels abnegats veïnats de Cales de Mallorca. Però de vegades amb la bona voluntat no n’hi ha prou, si no l’acompanyen una conjuntura favorable i una concatenació de fets que la consolidin.

No pareix que en els quatre mesos que falten per arribar a les eleccions haguem de tenir notícies de la recepció d’aquesta urbanització. Així, acabarem un nou mandat de quatre anys sense resoldre un problema cronificat que perjudica el nucli i, sobretot, els ciutadans que hi viuen, que haurien de rebre el mateix tracte que els de la resta del municipi.

Back To Top
Search