Skip to content

On deixam els al·lots?

S’acaba l’escola i moltes famílies viuen amb patiment la gestió de l’entorn familiar? On deixaran els al·lots? Alguns, és cert, hi pensen més per egoisme…

Llegir notícia
Back To Top
Search