skip to Main Content

Cati Riera: “No s’ha trencat l’esperit de solidaritat entre els directors”

La delegada d’Educació, Cati Riera, es mostra molt satisfeta de les obres de manteniment duites a terme durant aquest estiu als diferents centres educatius del terme. Les obres s’han duit a terme de forma mixta. Algunes han estat assumides per la brigada municipal i d’altres han estat donades a empreses externes, “una combinació que ens ha permès que tothom pogués començar al setembre amb les obres acabades”. Això és, també, fruit de la planificació del departament d’Educació en aquest sentit: “El mes de febrer ja demanam als centres que ens facin una llista de les seves necessitats, i així tenim temps de programar-ho”, diu Riera.

Escolarització
Després de la sentència judicial que invalidava els acords del consell escolar municipal per una distribució equitativa de l’alumnat, Riera explica que s’ha retornat al problema inicial. “Ara tenim nou places ordinàries buides al Simó Ballester, mentre que a La Salle en queden nou d’alumnes NESE (alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu) sense omplir, de les dotze que tenien”. La distribució equitativa d’alumnes NESE en els diferents centres garantia, a la pràctica, una escolarització repartida d’alumnes nouvinguts als diferents centres i evitava la segregació. La solució acordada pel consell escolar municipal ha estat que “els alumnes nouvinguts que arribin durant el curs no aniran al Simó Ballester”. Tot això amb l’objectiu que no hi hagi escoles segregades. Riera recorda que “tots els directors, fins i tot el de La Salle, hi estan d’acord. No s’ha trencat aquell esperit de solidaritat entre tots els directors”.

Son Macià
La delegada també mostra la seva satisfacció per l’inici del curs escolar a la nova escola de Son Macià, amb total normalitat. “Sé que el Govern en prepara la inauguració, però no sé per a quina data encara”.

Barracons a Ses Comes
A Ses Comes es col·locaren els pilars per col·locar l’aula modular al carrer de Tramuntana. Riera té constància que “es fa feina amb l’avantprojecte” i confia que “es podran executar les obres durant aquest curs sense perjudicar gaire els alumnes que hauran de seguir les classes”.

Back To Top
Search