skip to Main Content

“Al cementeri de Mnaacor hi ha 12.255 nínxols”

Quines són les competències de l’ajuntament respecte el cementeri?
Per una part tenim cura que el cementeri estigui en bones condicions, net i decent. Per altra banda, la feina d’enterrar també ens correspon a nosaltres. Tots els aspectes referents als nínxols també: tramitar la documentació, fer els traspassos entre familiars, fer-ne el manteniment…

Quin pressupost hi ha per tot això?
Depèn de l’any, el d’enguany ha estat de 26.000 euros. Però per exemple, per l’any que ve, haurà de ser bastant superior perquè hi ha previstes una sèrie d’obres de rehabilitació d’espais inutilitzats.

Quants de treballadors municipals hi ha per fer les tasques ordinàries?
En aquest moment són dues persones, però estam en procés de selecció per incorporar un tercer operari. Aquestes persones són les que fan les tasques diàries d’enterrar, exhumar, inhumar, i la neteja. Pel que fa al manteniment de la jardineria ho fa l’empresa general. Llavors per altres feines que puguin sorgir de picapedrer o altres també tenim l’ajuda de la brigada.

Quants de nínxols hi ha?
Et puc donar la xifra exacta: 12.255.

Coneixeu que hagi baixat la xifra d’enterraments els darrers anys?
El que sí que està clar és que ha augmentat molt el nombre d’incineracions.

Antigament de manera molt seguida s’havien de fer ampliacions del cementeri, actualment n’hi ha qualcuna de prevista?
Ara mateix no n’hi cap de programada. I d’acord amb allò que dèiem a la pregunta anterior, si haguéssim d’ampliar qualque cosa, seria el columbari, que són els espais per deixar les cendres.

Com es gestionen la propietat i la compra i venda de nínxols? L’ajuntament en ven?
No. Antigament sí que en venia, però ara aquesta possibilitat no existeix. L’ajuntament el que té són nínxols per llogar. Aquests lloguers són per cinc anys i prorrogables cinc anys més. Passat aquest termini, es dipositen les restes a l’ossera.
Pel que fa a la propietat dels nínxols, hi ha molta feina per fer, perquè temps enrere es feien molts tractes de paraula, i ara hi ha propietats que no estan clares.

La gent que no té recursos econòmics, quines opcions té?
Nosaltres ens feim càrrec de l’enterrament i de les despeses de la gent sense recursos.

I els estrangers, o la gent d’altres cultures religioses, com magrebins, xinesos…
A nosaltres no ens han fet cap demanda. Normalment aquestes cultures els se’n duen a enterrar als seus països d’origen. En el cas dels magrebins, tenc entès que fan una vidriola a través de les mesquites per poder repatriar els cossos.
Europeus o estrangers de cultures occidentals sí que n’hi ha bastants d’enterrats aquí.

Pel que fa a la funerària, quina casta de relació hi ha? És com una concessió? Hi podria haver una altra funerària a Manacor?
La funerària és totalment privada. Hi podria haver una altra funerària, sí.

T’agradaria afegir qualque cosa més?
Sí, abans havíem parlat de la possibilitat d’augmentar el pressupost de l’any ve per reutilitzar espais que ara no s’usen. Parlam per exemple de la sala d’autòpsies, ja fa molts anys que no se’n fa cap aquí, sinó que es fan a Palma. Estaria molt bé poder utilitzar aquest espai per fer-hi un vetlador, ja que ara no n’hi ha cap de municipal.

Back To Top
Search