Skip to content

Ciutadans aposta per facilitar l’obertura d’hotels en sòl urbà com a mesura per revitalitzar el centre

L’agrupació de Ciutadans (C’s) Manacor ha presentat diverses al·legacions al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi per tal que siguin tingudes en compte per l’equip redactor del mateix en la seva tasca de desenvolupament de la planificació urbanística del territori. El coordinador de Ciutadans Manacor, Jeroni Ferrer, ha explicat que “les propostes presentades són un conjunt de mesures que busquen la reactivació del centre històric alhora que el foment i protecció del patrimoni arquitectònic, que va ser catalogat com a Bé d’Interès Cultural en els noranta ”

Entre aquestes al·legacions, Ferrer ha destacat la proposta de l’agrupació en relació a la incorporació de les eines urbanístiques necessàries per facilitar i permetre l’obertura d’hotels en el sòl urbà de la ciutat. El coordinador de Ciutadans Manacor ha afirmat que “aquesta iniciativa de reactivació del centre seria possible mitjançant la reserva de terrenys i la possible reconversió d’edificis amb capacitat d’albergar usos hotelers amb accés viari i espai per a aparcaments”.
En matèria de reactivació del centre, Ferrer ha explicat que una altra de les propostes de Ciutadans Manacor és la reforma de la plaça de Ses Verdures per combinar usos i oferta comercial afegint un supermercat de proximitat de productes no frescos que complementi l’oferta de les parades del mercat. Aquesta proposta, ha afegit el coordinador, s’ha basat en l’èxit d’exemples on es troba aquesta combinació com el Mercat de l’Olivar a Palma o al Mercat del Ninot de Barcelona.
Finalment, des Ciutadans Manacor s’ha presentat també una al·legació al PGOU en la qual es proposa que es tingui en compte la catalogació de BIC del centre històric i s’acompanyi d’un programa de mesures i actuacions a mitjà i llarg termini per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic. Ferrer ha afirmat que “la catalogació no ha anat acompanyada de les inversions per part de les institucions que impliquen el manteniment i recuperació dels BIC, el que ha suposat la degradació i l’èxode dels veïns”.

Back To Top
Search