skip to Main Content

“Com a docents treim la feina així com podem, però no tenim les condicions que toca”

Les quatre aules modulars i les obres, que no comencen, de l’escola de Ses Comes són motiu d’aquest reportatge. Les imatges permeten imaginar les dificultats del dia a dia a l’escola. Hem conversat amb la directora, Maria Hernández, i també hem intentat parlar amb les diferents administracions implicades, amb més o més èxit depenent del cas.

Al Cent per Cent, arran de les queixes dels pares i mares dels alumnes de l’escola de Ses Comes, hem intentat arribar a qualque casta d’informació aclaridora. Com està el projecte d’ampliació? Quan està previst que comencin les obres? Qui en sap el net? Primer de tot ens hem posat en contacte amb la directora de l’escola, Maria Hernández, i aquesta ha estat la primera pregunta: la direcció té notícia d’alguna cosa? Els han informat de com està el projecte? Diu Hernández: “Nosaltres, el darrer que sabíem, era que les obres havien de començar dins el segon trimestre del 2018, i el que sabem ara és que el projecte no està acabat. De tot d’una havia de ser per fer l’escola de dues línies, però els metres no bastaven; i, ara, ha de ser una ampliació, només; però això haurà de ser en vistes d’una escola nova, perquè no crec que solucionin el problema, així.” Quan li demanam pel dia a dia a l’escola, diu: “Els docents treim la feina, i procuram que els infants se sentin bé; però vulguis o no, no tenim les condicions que toca. No tenim gimnàs, ni biblioteca, ni espais comuns; les aules, tot i que quan hi som dedins, hi estam bé; són petites, i les dues més antigues ja són velles, cada cert temps hi ha goteres… Els nins pareix que estan separats del centre; i la plaça, que feim servir com a pati, està degradada. Pensa que els capvespres està oberta, i hi ha desperfectes.” Diu que seran al costat dels pares en tot allò que els demanin. “Jo entenc que els pares estiguin preocupats, ells no hi veuen una sortida…”

Respostes i valoracions
La següent passa ha estat intentar posar-nos en contacte amb la Conselleria d’Educació, però només hem pogut contactar amb la cap de premsa, que ens ha dit que la persona responsable és Antonio Morante, el director general de Planificació, Ordenació i Centres; però que no ens podien atendre, perquè hi ha una reunió programada per divendres i no podien, o no volien, fer declaracions abans d’aquest dia. Que ens tornem a posar en contacte amb ells la setmana que ve, si un cas.
Sí que hem pogut contactar amb la batlessa de Manacor i responsable de l’àrea d’educació, Catalina Riera, tot i que tampoc no ens ha pogut aclarir gaire les coses, ni ha pogut donar-nos dates concretes. Riera: “El tema de Ses Comes és un tema complex. A principi d’any vàrem tenir una reunió amb Conselleria, ells ens varen mostrar un avantprojecte, al qual, tant nosaltres com la gent de direcció del centre vàrem poder fer aportacions, i proposàrem coses que pensàvem que podien millorar el projecte.” Li demanam per què no han començat les obres, i si té a veure amb la modificació de les normes subsidiàries. És per això que no han començat? No està llest aquest canvi? Respon Riera: “Nosaltres hem iniciat aquest tràmit, de modificació de normes dels carrers Lepant i Tramuntana, això ha de passar per Medi Ambient, i és un procés llarg, la modificació està enllestida però la tramitació és llarga. Ara bé, en cap cas, això no és el motiu pel qual no hagin començat les obres. Perquè hi ha un decret del Govern que diu que per qüestions sanitàries, socials o educatives, el consell de govern pot acordar la utilització de qualsevol espai; per tal d’agilitzar els processos, la llei permet botar aquests tràmits.” Ens parla també d’aquesta pròxima reunió de la qual ens ha parlat la cap de premsa de la Conselleria: “Divendres ens hem de veure; fins a on nosaltres sabem el projecte està en redacció, sabem que l’IBISEC té moltes feines, però durant l’estiu quan ens n’hem interessat, pareix que n’estaven pendents.” Com a conclusió, diu: “Per què no han començat, jo tampoc no ho sé, però la modificació de Normes no és cap impediment.”
Per últim, hem parlat amb Sebastià Llodrà, que va ser delegat d’Educació durant el mandat de Miquel Oliver, per saber com estava la situació aleshores, i perquè ens digui com la veu ell ara. “El temps que jo hi vaig ser els esforços se centraren en Sa Torre i Simó Ballester, sabent que Ses Comes era la següent passa. Podem dir que la situació de Ses Comes és complexa per moltes coses. Per començar, pel repartiment d’alumnes amb NESE; amb això s’hi ha fet feina i se n’ha de seguir fent. Per altra banda, perquè l’edifici de l’escola és molt antic, i requereix una actualització total. Té una cosa bona i és que està en el centre del poble, creim que això és bo i s’ha de mantenir. Ara bé, està clar que a Porto Cristo hi ha hagut una mala previsió, veient com creixia el nombre d’habitants, s’havia d’haver previst aquest problema. Això és una feina que AIPC no ha fet. Fa falta un tercer centre, o un centre més gros. Un moment pareixia que a Ses Comes hi havia d’haver una reforma perquè pogués ser de dues línies, però finalment es va descartar. I si s’ha de fer un centre nou, l’Ajuntament ha de tenir un solar a disposició, i no el té. Un plantejament que llanç a l’aire: per què quan es va fer el parc del Sol i la Lluna, que està infrautilitzat, no es va pensar en la possibilitat de fer el centre allà?” Li demanam per què creu ell que no han començat les obres de Ses Comes: “Crec que la Conselleria no ha complit amb els terminis, però l’Ajuntament tampoc no ha fet feina coordinada amb la Conselleria.” Sigui com sigui, diu que: “Ara el que hem de fer és tirar endavant, sense retrets ni culpes, aconseguir el consens, i fer d’això una qüestió d’estat.”

Back To Top
Search