Skip to content

Confluència de necessitats

Aquesta setmana abordam l’arribada a Manacor del programa VioGen. Es tracta d’una iniciativa que permetrà a partir d’ara que la Policia Local pugui actuar com a òrgan competent en casos de violència de gènere. Gràcies a aquest acord, a més, el cos de la Policia Local es podrà veure incrementat en deu efectius.

Tot i que avui més que mai hi ha col·lectius que pretenen negar l’existència de les violències masclistes, el cas és que, només al municipi de Manacor hi ha quaranta casos en seguiment actiu de dones que han patit o pateixen violència masclista per part de les seves parelles o exparelles. Negar l’evidència converteix aquests col·lectius o partits no sols en demagogs, sinó sobretot en negacionistes d’una realitat que tocam cada dia en les mans i que no és exclusiva de cap classe social ni de cap grup humà en concret, sinó que és estructural i és una de les puntes més esmolades de l’iceberg de l’heteropatriarcat.

És important que la Policia Local pugui atendre les dones víctimes de violència masclista, primer perquè d’aquesta manera les víctimes s’asseguren una sola gestió a l’hora de formular la denúncia i posar en coneixement de l’autoritat la seva situació. I segon perquè tot i que ja se sap que la UFAM de la policia espanyola està en permanent contacte amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament manacorí, ara la via serà encara, si és possible, més directa. No hi ha cap recurs nou i afegit que pugui ser menystingut quan parlam de casos d’emergència com aquests en què la vida d’aquestes dones és un infern i en què, fins i tot, arriba a perillar, com desgraciadament constatam a cada dia que passa. L’acord pel programa VioGen, per tant, suposa un avanç sense precedents a l’hora de fer front a aquesta necessitat peremptòria que, alhora, va de la mà d’una altra. L’Ajuntament manacorí, com els de la resta de l’estat, no pot ampliar plantilla en cap dels seus departaments ni, per tant, tampoc en el de policia. Que ara l’equip de la Policia Local pugui comptar amb deu efectius més no deixa de ser tampoc una gran notícia. Ara cal que tots aquests recursos es coordinin i s’aprofitin de forma adequada, per no duplicar serveis ni tasques, i per assegurar la màxima diligència, la màxima protecció, la màxima seguretat i el màxim suport a aquestes dones.

Back To Top
Search