Skip to content

“Contra el progrés no hi podem anar”

[pullquote] Rafel Roig Sitges va néixer a Manacor l’any 1941. Tota la vida es va dedicar a la fusteria, va començar als nou anys de mosset i més envant va obrir un dels tallers més grossos de Manacor, Jarsu.
[/pullquote]

Explicau-nos quina és la vostra vinculació al món de la fusta.
M’hi he dedicat tota la vida. Vaig començar de mosset a un taller de fusters quan tenia 9 anys. Llavors vaig anar a jornal fins als 19, fins que ens vàrem establir amb uns socis al corral d’una casa. Vàrem créixer a poc a poc fins a arribar a ser un dels tallers més grossos de Manacor, Ebenisteria Jarsu. Avui està tancat, en part per mor de la crisi i també perquè ningú de la família va agafar el relleu.

Quina era la vostra especialitat al taller?
Nosaltres vàrem ser els creadors del moble massís. Vàrem fer una sèrie molt important que se’n va anar per tot, la sèrie “Colono”, va ser un moble molt popular. Treballàvem amb avet. El moble que fèiem era tot massís d’avet.

Com era la feina en aquell temps?
Era molt manual, i el procés era molt llarg, fèiem barres, trossejàvem, escapçàvem, encolàvem, calibràvem… També et diré que nosaltres vàrem ser uns dels pioners en anar a fires internacionals i en dur màquines, però eren mecàniques, no electròniques com ara. Avui en dia tot és diferent, duen els panells fets, fan molta via en tot. No vull dir que sigui més bo o més dolent, però és un altre sistema.

Al llarg de tots els anys que vàreu fer feina, vàreu viure molts de canvis?
Sí. Quan jo vaig començar estàvem un mes per fer sis comodins. En canvi, ara els fèiem en manco de mitja hora. Crec que la meva generació hem viscut l’època més bona quant a progrés i evolució.

Li pareix bé tota aquesta aquesta evolució?
Contra el progrés no hi podem anar. Avui en dia, si vols fer feina manual, has de ser molt bo. I no només això, sinó que t’has de saber vendre, has de trobar clients que vulguin pagar aquesta casta de feina. Al cap i a la fi, l’economia és fonamental, si no hi ha doblers, no hi ha alegria.

Creu que la feina que fan els fusters d’avui és molt diferent de la que feia vós?
Sí. Avui els fusters han de saber més d’ordinadors que de fusteria. Les màquines d’avui són totes de control numèric. El procés és totalment distint. Avui els qui saben més de fusteria són els qui fan portes. Per fer mobles, avui, no importa ser fusters.

Back To Top
Search