Skip to content

El Convent de Sant Vicenç Ferrer acollirà l’estrena de quatre obres per a orgue

Una de les fites que es proposà la Comissió per a la Conservació de l’orgue del Convent, en els seus inicis, fou fomentar l’estrena d’obres de nova factura. El concert de dia 22 d’abril (Convent de Manacor a les 20:30 hores) permetrà apropar-se a aquesta fita, donat que presenta obres de tres generacions diferents de compositors manacorins. Cal dir que molt poques vegades una mateixa ciutat, en un mateix concert, estrena obres que abracen gairebé 60 anys de creació.

José L. García Mallada (1941) presenta “Comunió” i “Minuet”, dues obres breus que pertanyen a dos cicles de composicions diferents. La primera fou composta durant els seus anys d’estudi al Seminari (1958), mentre que la segona pertany a un cicle posterior (2003). Cal dir que aquestes obres han estat tocades en audicions privades, però ara és el primer cop que es presenten en públic.
Xavier Gelabert (1976) estrena “Anava despullat”, una obra per a electrònica, orgue i recitador (amb el paper d’evangelista). Xavier destaca que ha treballat sobre una obra de Cristóbal de Morales, el convit “Circumdederunt me gemitus mortis”, obra d’extraordinària bellesa i no massa coneguda pel gran públic. Ell assenyala que ha creat des de diferents nivells, tenint en compte que és una obra encarregada per a la commemoració del 25è aniversari de la Fundació Trobada (refugi d’acolliment per als que no tenen més que, precisament, un refugi d’acolliment). Les lletres de “fundació trobada” és el patró generador de combinacions de sons que la cinta electrònica mostra, però a la vegada l’èxtasi de la música de Morales crea el punt de tensió necessari per a mostrar la distància que separa la gent que ho té gairebé tot, de la que no té gairebé res. El text recitat és de l’Evangeli de Sant Mateu, amb afegits del propi Gelabert; textos que volen subratllar la distància que separa els sectors socials i la percepció que tenim dels que viuen al carrer.
Guillem Riera (2003) s’inicia en la tasca de compositor novell. Alumne de Xavier Gelabert i cursant segon d’ESO al Mossèn Alcover, ha entremesclat l’aprenentatge de matemàtiques amb la composició. Així ha generat una sèrie modal basada en els nombres restants entre els nombres primers, creant una combinació sons i d’acords que ha usat en el seu “Estudi per a orgue op. 1”. L’antiga tradició de l’Ars Subtilior, l’art musical basat més en les matemàtiques combinatòries que en la pura estètica no deixa de ser present a la segona dècada del segle XXI, després de gairebé 700 anys de tradició.
Nofre Morey Munar i Bàrbara Duran (orgue a tres mans), Jaume Obrador com a recitador seran els intèrprets d’un concert que encara té regust a Pasqua Florida.

Back To Top
Search