skip to Main Content

Crits de “lladre” i “pocavergonya” a les portes de la Sala

Una cinquantena de persones es va concentrar per protestar per la puja que estava previst que s’aprovàs en el ple que havia de començar mitja hora després de la concentració. per al davant l’Ajuntament mitja hora abans de l’inici del ple. “Armats” amb olles, tapadores, culleres de fusta, cullerots i xiulets, els concentrats protestaren pacíficament. Les protestes s’intensificaren en veure passar, aproximadament devers les 19:45 h, el batle Pedro Rosselló des de l’edifici d’oficines municipal cap a la sala de plens. Se sentiren crits de “lladre” i “pocavergonya”.

Entre els concentrats hi havia, en un discret segon pla, el cap de l’oposició i exbatle Miquel Oliver, acompanyava també els manifestants, entre els quals també hi havia l’exregidor Sebastià Gaià, o reconeguts membres de l’esquerra manacorina i dels moviments juvenils i feministes.

Després d’haver entrat tots els regidors a la Sala, els concentrats també ocuparen, asseguts i drets, la Sala de Plens, i esperaren en un silenci relatiu el punt número 5 de l’ordre del dia, referit a la puja del sou del batle Pedro Rosselló.

Arribat el punt, retornà l’agitació entre el públic assistent, que protestà davant els arguments de la delegada d’Hisenda Maria Antònia Sansó, que devensava que “com a qualsevol empresa, a més responsabilitat, més retribució”. Entre el públic algú va cridar “No sou una empresa, us pagam nosaltres!”. Rosselló pregà silenci al públic perquè deixàs acabar la seva intervenció a la regidora.

Joan Llodrà recordà que el batle Antoni Pastor cobrava 30.000 euros a l’Ajuntament de Manacor, fet que va ser replicat per Pedro Rosselló que recordà que Pastor tenia dedicació exclusiva al Parlament de les Illes Balears. “I en cobrava 60.000”, completà un altre membre del públic, que va ser replicat immediatament per una tercera veu: “Com és que no feis callar els de darrere, ara, senyor batle?”.

En la contrarèplica final, la delegada Sansó acusà Miquel Oliver d’haver “enganat el poble, perquè aprovaren un codi ètic que no varen complir. És ver que cobrava 36.000 euros, però no ho és que no cobràs dietes, de fet va arribar a presentar més de 1.000 quilòmetres per justificar despeses de desplaçament”. Entre el públic se sentí una altra veu que cridava: “Canten papers, menten barbes”.

El batle, frisós de dur el punt a aprovació, va voler sotmetre’l a votació, però la secretària li recordà la petició del portaveu de MÉS-Esquerra, Joan Llodrà, que havia demanat que es retiràs de l’ordre del dia. No prosperà la petició de Llodrà, tot i que, simbòlicament, gran part del públic votà també a mà alçada a favor de la seva proposta. Finalment, la proposta de la delegada d’Hisenda va ser aprovada per dotze vots a favor i nou en contra. A partir d’ara, el batle de Manacor cobrarà 49.000 euros anuals. Una dona asseguda enmig del públic i visiblement alterada cridà: “Gamberros!”.

A defora, mentrestant, l’escala que mena a la Sala de Plens, havia quedat coberta de reproduccions en miniatura de mitllets de 100 euros.

p1260685 p1260687 p1260699

Back To Top
Search