Skip to content

Desviament provisional a via Majòrica

CpC

A partir d’aquest divendres 27 de maig, si les condicions meteorològiques no alteren el calendari previst, es tallarà el trànsit rodat per accedir a la via Majòrica des de la ronda de Felanitx.
Les persones residents a via Majòrica podran accedir-hi pel carrer de Bonany, pel carrer d’en Josep Quadrado i pel carrer de Mossèn Mateu Galmés. Aquests tres carrers tendran l’accés restringit només per als residents. El trànsit rodat de la via Majòrica es desviarà a la ronda de Felanitx, que a partir del proper divendres 27 de maig serà de doble sentit en alguns trams fins ara de sentit únic. El carrer de Pedro Riche i el carrer de Miquel Llabrés tendran dos sentits de la circulació. L’Ajuntament de Manacor demana a la ciutadania que circuli amb precaució i atenta a la senyalització present. Així mateix, agraeix la col·laboració ciutadana i la seva comprensió.

Reforma de la via Majòrica
Les obres de reforma de la via Majòrica començaren el passat mes d’abril. Les obres van més enllà d’una actuació estètica i superficial i se centren també de manera específica en resoldre problemes d’infraestructura en matèria de drenatge i clavegueram.
L’actuació més intensa se centra a la cruïlla de via Majòrica amb la ronda de Felanitx, on es crearà una rotonda d’organització de la circulació. La resta de l’obra és una actuació encaminada a embellir i organitzar l’espai per tal de fer més amable l’entorn, retirant i soterrant xarxes aèries i millorant el paviment. L’àmbit d’actuació va des de la cruïlla amb la ronda Felanitx fins a l’avinguda de Júniper Serra. Les obres, executades pel contractista Melchor Mascaró S.A., compten amb un pressupost d’adjudicació d’1.910.606,94 €, i un termini d’execució de vuit mesos a comptar des de dia 4 d’abril de 2022.

Back To Top
Search