Skip to content

“El deure de la Conselleria és garantir l’hàbitat”

Ens hem posat en contacte amb la Conselleria de Medi Ambient, amb el director general d’Espais i Biodiversitat, Miquel Mir, per demanar les intervencions que ha fet o pot fer aquesta conselleria a Cala Varques.
Diu Mir: “Cala Varques està protegit per Xarxa Natura, i evidentment la Conselleria té el deure de garantir l’hàbitat, però les seves competències no van més enllà.” També reconeix, com altres agents, que: “És un tema complicat perquè hi ha diferents administracions implicades” I detalla: “Tot el litoral es competència de Costes, les carreteres, del Consell Insular”. Continua: “De la Conselleria fa dos anys que estam en contacte amb l’Ajuntament, el que feim és garantir que no es facin activitats que no estan permeses o no tenen autorització. Hem firmat expedients sancionadors, d’acampades il·legals, a gent que fa foc… Miram d’intensificar les visites dels tècnics de Medi Ambient. Llavors hi ha el tema del punt de venda il·legal. És un tema complicat perquè resulta que l’home té una ordre notarial com mentres viu allà.” I conclou: “Nosaltres no podem actuar si no podem demostrar que és una cosa que afecta qualque hàbitat.”

Back To Top
Search