skip to Main Content

Diàleg confinat porta a porta

Com sap la gent ben informada, al centre de Manacor han començat aquest més la recollida selectiva porta a porta. Els operaris de LUMSA, l’empresa concessionari són els encarregats de supervisar que les deixalles deixades al portal de cada casa són les que toquen aquell dia. Un conegut forn del centre manacorí va deixar una bossota negra molt grossa i ben feixuga el dia que tocaven residus orgànics. Els operaris es veu que no donaren per bona la jugada i hi deixaren la bossa amb un adhesiu que advertia que els residus deixats no corresponien a la fracció establerta per aquell dia. Tanmateix, els propietaris del forn s’encarregaren de continuar la conversa, aclarint que efectivament sí que era orgànic el que hi havia dins la bossa, només que eren moltes de closques d’ou, i que per això era tan feixuga.

Back To Top
Search