skip to Main Content

Directes al pal

També a via Majorica hi podem veure aquesta vorera amb els típics senyals en terra per a les persones invidents. La cosa curiosa és que en acabar aquests senyals hi ha posat un senyor pal d’electricitat. Esperem que es tracti d’una nosa provisional relacionada amb l’obra i que la gent que no hi veu no hi pegui de morros.

Back To Top
Search