skip to Main Content

“El 98% dels nostres residus són reciclables”

Sandra Espeja és la consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Ens conta les polítiques que du a terme el seu departament en relació a la recollida de fems, reciclatge, ajudes, etc

 

Com interactua el Consell amb els Ajuntaments pel que fa a la recollida de fems?
Tenim diverses interaccions. La primera és en la gestió dels residus a tot Mallorca, que funciona de la següent manera: les persones a casa seva fan la separació selectiva, i cada ajuntament té el seu sistema de recollida: o bé el porta a porta, o bé contenidors. En el cas de Manacor, són contenidors. Aleshores, l’Ajuntament, amb uns camions, agafa els residus i els du a una estació de transferència, o a les plantes del Consell, que és allà on feim el tractament. Tractam els residus segons la seva tipologia; i el rebuig general, allò que no se separa, s’incinera. Totes les altres fraccions: plàstic, cartó, vidre i matèria orgànica, entren gratuïtament a les instal·lacions. Perquè així fomentam la separació. El nostre objectiu màxim és augmentar les xifres de reciclatge. D’aquest tractament que feim per separat, feim bales i les enviam a la península, perquè allà és on hi ha les fàbriques de reciclatge, allò que utilitza la matèria primera dels residus i la transforma un altre cop en matèria primera per utilitzar. Això és important, per combatre la llegenda urbana del “tot es crema”. No, no tot es crema, però com que aquí no hi ha fàbriques de plàstic ho hem d’enviar fora. Els compostatges, sí que els feim aquí. Tenim plantes de tractament de matèria orgànica i feim compost, que es ven a agricultors. Tornant a allò que dèiem al principi, els ajuntaments paguen per aquestes tones de residus que entren a planta per incinerar. Per cert, de 2015 fins ara hem baixat 5 euros les tarifes. Això és el sistema general. Per altra banda tenim contacte directe amb els tècnics dels ajuntaments, i feim diferents accions; tenim tot un equip de tècnics que han anat als ajuntaments a ajudar en la millora de la recollida selectiva, han fet anàlisis de la situació de cada municipi i han fet propostes de millora. També tenim dades de tots els residus, per tipologia, per municipi, per any… Perquè cada Ajuntament les conegui.

Quines són les dades de Manacor?
Mira, de 32 municipis, o grups de municipis, perquè n’hi ha que estan agrupats en mancomunitats; Manacor està el número 19. L’any 2017, perquè el 2018 no està tancat encara, la recollida selectiva va suposar el 13,30%.

Tornant al que dèiem al principi, com més recicli un ajuntament menys li costarà la gestió dels residus, no és vera? Això repercuteix en el rebut del ciutadà?
Exacte, els ajuntaments paguen per la incineració. Si un ajuntament aconsegueix que els seus ciutadans separin millor, i fan que la bossa de rebuig sigui de cada vegada més petita, pagarà menys de cada pic, perquè tota la resta entra a cost zero. I això clar que repercuteix en el rebut del ciutadà, però és una part, només, la del tractament; llavors els ajuntaments han de sumar el cost els camions, el sou dels operaris, etc. Sigui com sigui, hi ha una dada interessant per conèixer, i és que si reciclàssim tot el que toca, només un 2% del total s’hauria d’incinerar, dit d’una altra manera, el 98% dels nostres residus és recicable.

Ara a Manacor hi haurà un pla pilot de recollida selectiva porta per porta…
Això és el millor que pot passar, aquest sistema sempre millora la recollida selectiva. Els set municipis o mancomunitats millors posicionades en recollida selectiva, fan tots un porta a porta. És molt clar. També hi ha municipis que fan un mix entre porta a porta i contenidors, i això sempre és millor que no només contenidors.

Pareix que als pobles petits ha de ser més fàcil que no a una ciutat com Manacor…
Evidentment la logística és més fàcil a un poble petit, però com qualsevol altra cosa. A Madrid hi ha barris que fan porta a porta de rebuig i de plàstic. Cada edifici té el seu contenidor petitet. Si a un barri de Madrid es pot fer porta a porta, entenc que es pot fer a qualsevol banda. Evidentment, s’ha d’adaptar a cada situació concreta. Però segur que dóna bons resultats.

Back To Top
Search