Skip to content

“El conflicte de la mesquita és per una falta d’informació i de comunicació”

Abderrahim Ouadrassi és el president de la Fundació Euroàfrica, una ONG que promou les relacions entre els països d’Àfrica i Europa. L’entrevistam perquè ens doni la seva visió de la polèmica sobre la nova mesquita.

Quin pensau que és el principal conflicte d’aquests dies?
Jo crec que hi ha una manca de comunicació entre la gent de Manacor i la població musulmana. De moment, hi ha dues mesquites, la de Manacor i la de Portocristo, però la de Manacor es veu desbordada, perquè si passeges per allà els divendres, veus que l’actual capacitat de 200 persones no basta, de vegades hi ha 1.000 persones que volen entrar al temple. I la comunitat musulmana manacorina cerca un espai on pugui ser factible tenir un centre d’encontre, com un casal cultural, que serveixi per a resar, però també per a fer-hi xerrades, per a ensenyar-hi àrab als nins, etc. De fet, a Balears no hi ha cap mesquita com a tal, són centres polivalents on també s’hi resa.

I com interpretau la reacció d’una part del veïnat de Fartàritx davant la possibilitat de la construcció d’una mesquita nova?
Això ha passat a altres llocs, ja. Per exemple, a Catalunya. I això és per manca d’informació sobre el rol del centre cultural i de culte. Jo crec que si li expliques a la gent bé en què consisteix aquest centre, ho entendran. La por dels veïnats és normal, si hi ha falta de comunicació. No ho interpret com un atac cap a la població musulmana o una discriminació.

No creis, idò, que sigui una actitud racista.
No, no arriba a ser-ho. Perquè la població musulmana a Mallorca i a Manacor té bona acollida, hi ha bona convivència. Pensa que hi ha segones i terceres generacions d’immigrants. De vegades hi ha aquests brots de conflicte, però és per falta de comunicació i informació, és normal.

Què podria fer l’administració per millorar aquesta convivència?
Hi ha molta feina per fer, perquè hi ha poc contacte entre la població autòctona i la migrant. Es va crear la Taula de Convivència a Manacor, sa Pobla i Inca, però és vera que a Manacor no hi va haver gaire implicació, perquè va caure en ple canvi d’equip de govern a l’Ajuntament. Aquesta taula s’hauria de reactivar i ha de servir per crear un espai de comunicació entre l’administració, la població local i la població immigrada.

Quines necessitats té la població immigrada de Manacor que no es veuen satisfetes?
En general, hi ha manca de coneixença de la població marroquina, perquè la majoria no parla àrab, sinó berber, per exemple. També sobre cultura, ideologia i religió. A nivell de comunitat, no es veu relació entre les dues parts. I això no només és per culpa dels mallorquins! Els immigrants no se senten compresos i els locals pensen que els altres no es volen integrar ni agafar els costums del poble. Tothom hi contribueix.

Back To Top
Search