Skip to content

El conseller d’Educació, Antoni Vera, visita diversos centres educatius de Manacor, que aprofiten per fer reivindicacions

Als centres, camisetes verdes i pancartes reivindicaren la llengua catalana. El claustre de professors de l’IES Mossèn Alcover aprofità per transmetre les seves preocupacions al conseller Vera.

El passat 29 de gener, el CEIP Sa Torre, el CEIP Jaume Vidal i Alcover, el CEIP Es Canyar i l’IES Mossèn Alcover reberen la visita del Conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera. Aquesta visita suposà un acostament del Govern de les Illes Balears a la realitat dels centres educatius manacorins i també una oportunitat de diàleg i de reivindicació.
L’assemblea de docents de l’IES Mossèn Alcover aprofità la visita per presentar al Conseller, per escrit, diverses preocupacions relacionades amb el sistema educatiu a les Illes Balears.
La principal inquietud expressada pels docents es basa en el canvi de model lingüístic, que, segons ells, posa en perill la supervivència de la llengua catalana, que és la pròpia del territori. Els docents argumenten que, en lloc de fomentar l’ús de la llengua catalana a l’àmbit educatiu, el canvi proposat per la Conselleria pot contribuir al retrocés d’aquesta llengua, ja en una situació de precarietat evident.
Un altre punt destacat en l’escrit és la crítica a la implantació de la LOMLOE, que, segons l’assemblea, vulnera l’autonomia dels centres educatius. Sostenen que la nova legislació imposa un model pedagògic sense tenir en compte la realitat del professorat i sense considerar les necessitats reals dels alumnes i les seves famílies.
La burocratització del sistema educatiu és una altra preocupació assenyalada pels docents. Argumenten que les creixents exigències administratives entorpeixen la tasca docent i comparteixen la dificultat de treballar dins aules amb ràtios excessives, especialment amb l’arribada constant d’alumnat nouvingut d’altres parts del món.
L’assemblea de docents demana, també, més recursos humans per fer front a la diversitat existent a les Illes Balears, amb un focus especial en la integració lingüística i cultural dels alumnes nouvingut. Consideren que les mesures actuals podrien afectar negativament l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de coneixements i competències necessàries per al seu futur.
L’escrit de l’assemblea conclou amb una crida a la reflexió sobre els canvis constants en el model educatiu i les incerteses i l’impacte negatiu en l’educació que aquests canvis generen. A més, insten a la Conselleria a considerar les seves preocupacions per garantir un sistema educatiu que compleixi amb les necessitats de la comunitat educativa a les Illes Balears.
D’altra banda, Antònia Fons, mestra del CEIP Jaume Vidal, explica que el conseller Vera fou “molt afable” i que, davant la preocupació per la segregació lingüística a les aules, “ens va dir que no passàssim pena, que si el centre no ho volia fer, no se faria”. La docent declara que les dues màximes preocupacions del centre són la infraestructura –“perquè l’escola té més de 30 anys”– i la segregació lingüística, perquè consideren que implantar-la “va en contra de la convivència”. Així mateix, afegeix que “no consideraríem just que la segregació per llengua vagi acompanyada d’una sobredotació”, atès que veuen prioritàries “altres despeses com la millora de les infraestructures o la contractació de personal”.
En canvi, Sebastià Grimalt, del CEIP Es Canyar, apunta que “la veritat és que hi va haver molt poca interacció. Es va trobar amb l’equip directiu i dos o tres mestres que li varen exposar algunes qüestions que viuen ells a dins l’aula”. També explica que desconeix “si ell va plantejar cap projecte. Segur que la directora i aquests mestres que et dic li degueren comentar els recursos insuficients d’ATE que tenim. No vàrem fer cap acció conjunta de claustre (això ja ho vàrem fer fa unes setmanes per mor de la campanya de l’OCB)”. Finalment, afegeix que “alguns mestres anaven amb samarretes verdes, però com que va venir en temps de classe i tothom va seguir fent la seva feina hi va haver poc contacte”.

Back To Top
Search