skip to Main Content

El contenidor no és un animal solitari

Com els passa a les ànneres, els contenidors estan contents sempre de volar en esbart. De vegades el contenidor marró ja està content si té el gris que l’acompanyi. L’eufòria li arriba quan també hi són al costat el groc, el blau i el verd… Però ja ho veis, segurament fruit d’una singular autogestió veïnal, aquest pobre contenidor ha estat condemnat a vagar tot sol per la nit manacorina…

Back To Top
Search