Skip to content

“El fet de tenir un infart sol ser un desencadenant clar per deixar de fumar”

Onofre Caldés (Manacor, 1973) és metge especialista en cardiologia. Parlam amb ell de la relació que té el tabaquisme amb les malalties coronàries.

Quina relació existeix entre tabac i el correcte funcionament del cor?
Està clar que el tabac és un factor de risc cardiovascular i augmenta el risc de tenir problemes cardíacs, bàsicament perquè deteriora les artèries, no només les del cor sinó les de tot el cos. Una persona fumadora té tres vegades més possibilitats de patir un infart que una persona que no ho fa. Aquest risc augmenta o disminueix segons la qüantitat de tabac que es consumeix i el temps que fa que es fuma. Poder demostrar la relació entre el tabac i les malalties coronàries i el perjudici que aquest suposa a tots els nivells ha estat un procés a molt llarg termini.

Hi ha altres factors de risc?
Sí, el factor de risc més important és l’edat i això no es pot eliminar. En canvi, el tabac, respecte a la resta de factors és completament eliminable. D’altres, com el colesterol o la hipertensió, es poden matisar o controlar però el tabac es pot eliminar.

Aquest tipus de malalties afecten més a homes que a dones?
Si xerram de cardiopatia isquèmica, clàssicament sempre s’ha pensat que afecta més els homes però no és així: les dones estan tan afectades com els homes. El que passa és que les dones els solen patir en edats més avançades.

Més enllà de l’infart, què més pot suposar el consum de tabac?
L’afectació principal és la de l’infart que implica que una part del múscul del cor es mor. Generalment ocorr per obstrucció de les artèries per ateroesclerosi. Això significa que les artèries es deterioren i és un procés natural però el tabac l’accelera. D’altra banda, en altres patologies cardíaques sempre s’aconsella no fumar però, a priori no afectaria.

Un fumador passiu pot patir també afectacions del cor pel fet de ser-ho?
Sí. Hi ha dades que apunten que un fumador passiu pot tenir efectes secundaris però tot depèn també segons el grau d’exposició.

Entre els pacients que has tractat, la tònica és abandonar el tabac un cop han patit un infart?
La majoria de gent que té un infart deixa de fumar de cop. Hi pot haver ajudes per deixar de fumar però hi ha d’haver voluntat: el fet de tenir un infart sol ser un desencadenant clar per deixar de fumar. Així mateix, hi ha fumadors que, literalment s’ofeguen o tenen afectacions greus, ja no només cardíaques sinó circulatòries o respiratòries, que disminueixen la seva qualitat de vida i així i tot, no deixen de fumar. Crec que és important dir que quan una persona deixa de fumar, en tres anys el risc d’ateroesclerosi s’iguala al d’una persona en les mateixes condicions i que no hagi fumat mai. A més, simptomàticament, la millora és substancial sobretot a escala respiratòria.

Back To Top
Search