Skip to content

El mosaic de Balèria torna a Son Peretó en forma de rèplica després de la completa excavació de la basílica

La basílica paleocristiana de Son Peretó recupera part del seu antic esplendor gràcies al projecte d’excavació, restauració i consolidació que un equip d’experts ha desenvolupat durant mig any. “Fa vint anys que reivindicam que per intervenir dins la basílica no podíem excavar només durant tres setmanes cada any. Havíem d’excavar tota la basílica per poder entendre-a com un tot. Per això vàrem decidir que el projecte consistiria en tornar excavar tota la seva superfície, és a dir, tornar excavar allò que Mossèn Joan Aguiló va excavar quan va descobrir aquest jaciment de l’antiguitat tardana fa cent anys”, explica la directora del Museu d’Història de Manacor, Magdalena Salas.
Així, durant sis mesos els arqueòlegs i els restauradors han fet feina colze a colze. Durant el temps que han durat les tasques d’excavació, s’ha retirat tota la terra i la grava que s’havia acumulat durant el darrer segle dins la basílica i s’ha excavat tota la superfície. Ha estat durant aquest procés que han aparegut nous fragments de mosaic que corresponen a fragments perduts dels mosaics que es troben a la torre dels Enagistes i també altres elements arquitectònics. Algunes peces, com les bases de les columnes que aguantaven el sostre de l’antiga basílica, s’havien mogut del seu lloc original i s’han recol·locat perquè els visitants puguin entendre millor l’edifici.
L’actuació també ha facilitat una millor comprensió de tot el conjunt per part dels experts. “L’excavació de fa cent anys va deixar molts de dubtes i ara hem pogut corroborar que la basílica es va construir en dues fases , era un fet que sospitàvem des que vàrem excavar completament l’antic baptisteri”, afegeix la directora del Museu. Dins l’interior els arqueòlegs han intervingut cinquanta tombes i n’han localitzat prop de quaranta tombes més que resten sense excavar. “Si hi sumam els enterraments que es varen excavar fa un segle, podem dir que a l’interior de la basílica de Son Peretó hi havia més de cent sepultures, segurament més de cent cinquanta”, explica el director de l’excavació, Mateu Riera.
Pel que fa a les tasques de restauració, s’ha fet una rèplica del mosaic de Balèria i també de la base de l’antic altar, entre altres elements que ara mateix es poden veure in situ al jaciment i permeten al visitant fer-se una idea més precisa del que va ser la basílica d’època romana que va servir de lloc de culte als primers cristians de la comarca. La intervenció ha costat 197.380 euros que en la seva majoria ha aportat el Ministeri de Foment. Tot i això, l’Ajuntament aposta per continuar adequant el jaciment. “Son Peretó no acaba aquí, queda molta feina per fer i la propera passa ha de ser la museïtzació”, assegura el batle de Manacor, Miquel Oliver.

Back To Top
Search