Skip to content

El Museu de Manacor inaugura “Joan Binimelis, un manacorí del Renaixement” i reivindica la figura d’aquest autor oblidat

Enguany fa quatre-cents anys de la mort de Joan Binimelis, el més antic dels fills il·lustres de Manacor. Miquel Àngel Escanelles, comissari de l’exposició i el Museu de Manacor pretenen “mostrar qui era i què va fer Joan Binimelis, a més de contribuir a la recuperació d’aquesta figura i a la difusió de la seva obra”, tal com explica la directora del Museu, Maria José Rivas.

El metge i capellà Joan Binimelis (1539-1616) fou un dels màxims representants del Renaixement a Mallorca i l’autor de la seva primera història: Història General del Regne de Mallorca. A més de sacerdot i metge, fou humanista, escriptor, astrònom, astròleg, matemàtic, geògraf, cartògraf i, per descomptat, historiador, per la qual cosa el podem definir com a prototipus de l’home característic del Renaixement i un dels màxims representants d’aquest moviment cultural a Mallorca.

Fins al 1978 no se sabia el lloc on havia nascut, va ser  l’historiador Llorenç Pérez l’encarregat de desvetllar-ne l’origen manacorí a partir de l’estudi de les causes de fe de la Inquisició de 1579 a 1606, fet que motivà que deu anys després (1988) fos declarat Fill Il·lustre de Manacor.

Com a humanista, Joan Binimelis va deixar en herència la seva obra més preuada als Jurats de Mallorca: “I als magnífics senyors Jurats de la present ciutat y regna, una Historia del present regna de Mallorca, la qual jo he composta ab molt treball; en la qual se troben totes les demes antiguedats y coses curioses que de aquest regna se poden saber, y perque aquest treball no sia perdut y sia de algun profit, vull y ordena, que dits magnifichs jurats tinguen la dita Historia (la qual està escrita duplicada de ma mia, una en llengua castellana y lo altre, qui es lo original, ab nostre llengua mallorquina; encadenada, com tenen los llibres de privilegis, dins lo Arxiu y que de aquell no puga esser treta, per ninguna causa e rahó, etiam que sia per lo sermó de l’estandat o als, en cas, de contrelacció leixa dita Historia axi la escrita en castellà com en mallorqui a ne el Collegi dels Pares de la companyia de Jesús.”

Binimelis morí amb 78 anys el 12 de gener de 1616, en bona part desacreditat i desprestigiat i amb l’amargor de veure el nul interès per imprimir la seva Història. Amb aquesta exposició i amb el cicle d’activitats complementàries que ha preparat el Museu de Manacor es pretén retre un important homenatge per reivindicar aquest autor oblidat que és Fill Il·lustre de la Ciutat.

L’exposició també mostra el primer mapa de Manacor i la seva costa (del qual es té constància); una peça “que incomprensiblement no es troba en cap arxiu de Mallorca i que demostra que Joan Binimelis segueix essent un dels nostres autors oblidats”, lamenta la directora del Museu, Maria José Rivas.

Back To Top
Search