skip to Main Content

El PP de Manacor, contra la modificació de la Llei del sòl

El Partit Popular de Manacor durà dilluns que ve al Ple de l’Ajuntament una moció per demanar al Consell de Mallorca que no modifiqui la Llei del sòl. El grup liderat per Pedro Rosselló explicsa que “ens trobam davant d’una regulació normativa l’aprovació de la qual era esperada des de fa anys pels agents jurídics d’aquesta comunitat autònoma”.

La moció del PP manacorí neix després del canvi de govern a les institucions de les Illes Balears, a partir del qual, segons expliquen en la moció, “han sorgit veus que reclamen una modificació en la normativa urbanística. En concret, la Consellera d’Urbanisme del Consell de Mallorca, ha anunciat en seu insular que la seva intenció és la de sol·licitar al Parlament la modificació de la Llei del Sòl pel que fa a les competències atribuïdes per aquesta Llei als ajuntaments”.

Aquesta modificació, segons els populars, afectaria l’autonomia que fins ara tenien, segons aquesta llei, els municipis de més de 10.000 habitants, els ajuntaments dels quals poden “aprovar definitivament la modificació de determinacions no estructurals del planejament general, les que tinguin per objecte l’adaptació d’aquest a instruments d’ordenació del territori, els plans parcials i els plans especials de desenvolupament del planejament general. Així mateix, l’aprovació dels estudis de detall també correspon a tots els ajuntaments, segons estableix l’actual Llei del sòl”.

Segons la moció que presenta el Partit Popular manacorí, “si les declaracions de la Consellera insular es materialitzen en una reforma de la Llei del Sòl per retirar competències als ajuntaments, es pot produir una situació on es bloquegi i s’aturi de nou l’adaptació, modificació i aprovació dels instruments urbanístics, i on es torni a crear una situació d’inseguretat jurídica derivada del canvi continu de criteris urbanístics i conflictes entre diferents administracions”.

És per tot això que esperen que, si la moció prospera, “l’Ajuntament de Manacor insti el Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a no impulsar cap la modificació de la Llei del Sòl pel que fa a les competències sobre aprovació de planejament urbanístic de l’art 53 de la Llei del Sòl”.

Back To Top
Search