skip to Main Content

El PP de Manacor durà al proper Ple la problemàtica de l’aigua potable al municipi

Pedro Rosselló Cerdà, portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de Manacor, presentarà en el proper Ple una moció per explicar la problemàtica de l’aigua potable al municipi. En aquest sentit, el grup municipal proposarà instar el Govern Balear perquè reprengui “de manera prioritària i urgent, el projecte del transvasament d’aigua des de Sa Costera fins a Manacor i […] inclogui una partida en els pressupostos de la CAIB del proper any”. També creuen necessari que l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor (SAM) informi “a totes les factures, en lloc preferent i de forma clara i ben visible, que l’aigua no és apta per al consum humà”.

D’aquesta manera, asseguren que en l’actualitat “el nivell de nitrats de l’aigua de Manacor supera àmpliament els 100 mg/l en zones de la nostra ciutat”, quan segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Comunitat Europea i el Ministeri de Sanitat el límit màxim de nitrats permès és de 50 mg/l.

Així mateix, ratifiquen que “la ciutat de Manacor du ja uns 25 anys sense subministrament d’aigua potable. D’altra banda, els membres del PP de Manacor afirmen que “els Ajuntaments són, segons el Reial Decret 140/2003, els responsables de garantir que l’aigua subministrada als habitants del seu àmbit territorial sigui apta per al consum” i, per tant, expliquen que és també aquesta institució que ha d’informar als habitants de la no-potabilitat de l’aigua.

Back To Top
Search