skip to Main Content

El riuet navegable?

Una internauta penjava a les xarxes aquests dies la imatge de quatre barquetes amarrades a la part de després del pont del riuet, cap a la zona on antigament hi havia l’avió-bar. Es demanava, la perspicaç senyora si a partir d’ara el riuet seria navegable com ho són l’Ebre per Saragossa o el Guadalquivir per la Sevilla de María del Monte i el pescaíto frito. Veurem si hi ha política de fets consumats, davant la il·legalitat manifesta.

Back To Top
Search