Skip to content

El sector de la construcció encén les alarmes de la crisi

Els preus de les matèries primeres continuen pujant. També incrementa la factura de la llum, la de la benzina i del transport. En el terreny de la construcció, seran les empreses del sector i els seus clients els que assumeixin aquest fort increment dels preus. De tot això i de les seves conseqüències en parlam amb constructors i mestres d’obra de Manacor.

“Hi ha mestres d’obra que renuncien a feines perquè amb la pujada del cost dels materials no poden assumir el preu que havien acordat amb els clients”

El mestre d’obres Andreu Sbert ho té clar: “A partir d’ara els pressupostos hauran de ser oberts, les pujades de preu de materials són inassumibles pels que ens dedicam a fer obres, fer feina per empatar no és viable perquè tothom hi ha de poder guanyar”. Aquest mestre d’obres manacorí fa feina amb el seu germà. Ells dos són els treballadors d’una comunitat de béns que es dedica majoritàriament a fer reformes i rehabilitacions de cases. “Hi ha mestres d’obra que renuncien a feines perquè amb la pujada de preu dels materials no poden assumir els pressupostos que han fet fa algunes setmanes o mesos”, afegeix Sbert. Un punt al qual ell no ha hagut d’arribar.

“Normalment feim petites obres, de feina n’hi ha molta i el que solem fer és treballar a preu per hora, feim una previsió de feina i el preu del material es cobra a part. Una reforma és difícil de pressupostar perquè sovint sorgeixen imprevistos que s’han de solucionar’, explica Andreu Sbert. Pel que fa al preu i la disponibilitat del material, “les rajoles que abans rebíem en quinze dies ara estan 3 mesos, els taulons de fusta que abans valien 40 euros ara en costen 120.”, assegura Sbert. “Tot això ja es notava d’ençà de la pandèmia perquè les fàbriques de material varen aturar pel confiament, però ara els viatges de material són més cars i amb l’afegitó de la crisi i les vagues en el transport, tot s’ha fet més gros”, conclou el mestre d’obres.

“Hem introduït noves clàusules a l’hora de fer pressuposts. Negociam amb els clients les partides que pugen més d’un 5 per cent, ara els preus són orientatius”

Joan Amengual, de Construccions Valls Amengual.

Joan Amengual és un dels socis que conformen Construccions Valls Amengual. “Ara fer pressupostos i nous projectes du molta feina, feim pressuposts amb preus orientatius i com que tots els preus del material són molt variables hem d’avisar i consensuar amb els clients els nous preus a l’hora de fer les comandes”, assegura aquest mestre d’obres i empresari de la construcció. “Hem introduït noves clàusules a l’hora de fer pressupostos. Negociam amb els clients totes les partides que pugen més d’un 5%, això s’avisa i se’n parla tant si els preus pugen com si baixen”, explica Joan Amengual. I no són poques les vegades que han de fer aquest procés. “Hi ha una feina administrativa important perquè la feina de fer i d’actualitzar el pressupost és constant, la fusta ha quasi duplicat el preu en un any, el preu del ferro i de les teules han pujat un 30% i els materials d’aïllament ho han fet un 40%”, afegeix. Pel que fa a la disponibilitat del material d’obra, “se serveix amb retard però fins ara no hem hagut de paralitzar cap obra per no tenir material disponible”, admet Joan Amengual. I en parlar de futur, Joan Amengual preveu que“hi ha moltes llicències d’obra i projectes en marxa, la gent de fora vol fer-se una casa aquí i a Manacor el Pla General propicia les reformes, crec que no hem d’esperar un retrocés en la feina, en tot cas una estabilització”.

“Volem pensar que els preus han arribat al màxim, això no pot anar a més perquè estan en joc la viabilitat de moltes empreses i el futur dels seus treballadors”

Jaume Caldentey, delegat dels constructors del Llevant.

Jaume Caldentey és el delegat de l’Associació de Constructors a Manacor i de la comarca del Llevant, a més d’empresari del sector. “És la primera vegada en la història que els preus s’han hagut d’actualitzar més d’un pic durant l’any, volem pensar que els preus han arribat al màxim perquè això no pot anar a més”, explica. “Si la crisi en el transport s’intensifica, s’hauran d’aturar obres per manca de materials i aturar l’activitat és molt perillós pequè estan en joc la viabilitat de moltes empreses i el futur de molts dels seus treballadors”, lamenta Jaume Caldentey. Pel que fa a l’obra pública “els pressupostos són molt ajustats i per poder construir sense que les empreses hi perdin s’hauran de revisar les partides i materials que hagin pujat més d’un cinc per cent. Això és el que hem demanat al Govern, que adapti el decret que ja s’ha aprovat a Madrid a la nostra realitat, on el sector el formen moltes empreses petites”, afirma el representant manacorí de l’Associació de Constructors de Balears. En el sector privat de la construcció “només podem intentar que els promotors i els clients entenguin la situació i es renegociïn els preus. Les empreses que fan feina amb pressupostos tancats tenen mala ferida perquè o bé han de renunciar a l’obra o bé corren el risc d’entrar en pèrdues perquè hauran d’assumir l’increment exagerat del preu del material”, assegura Caldentey. Per això els constructors pensen que “arribarà el moment d’haver d’aturar obres per falta de material o per renúncies als contractes, això ja passa a Palma i podria arribar aquí si la situació no canvia”, afegeix. Davant aquesta situació “el misser de la nostra associació ja ha recomanat introduir clàusules en els pressupostos que especifiquin que els preus es mantenen mentre no s’incrementi el cost del material i del transport en una obra”, conclou Jaume Caldentey.

“Molts de projectes d’obra pública queden deserts, no hi ha empreses que vulguin construir-los. El preus fixats en els concursos queden desfasats i no són viables”

Xim Pérez, directiu de l’empresa Melchor Mascaró.

Xim Pérez és el cap d’estudis i contractació de l’empresa de construccions i serveis Melchor Mascaró. Afirma que “per una empresa no és viable entrar en pèrdues. Per això tot i que hem restringit les pujades de preu fins al final, ha arribat a un punt que s’han hagut d’actualitzar les tarifes, són costos que assumim els constructors, els fabricants de material, els transportistes i també els clients, tot és una cadena”. Pel que fa a l’obra pública i a la construcció d’habitatges de protecció oficial i altres obres en infraestructures i equipaments, “molts projectes queden deserts, no hi ha empreses que vulguin construir-los perquè el preu estipulat en el projecte ha quedat desfasat i no són viables”, expliquen des de l’empresa Melchor Mascaró. Una situació que s’agreuja encara més si tenim en compte les obres públiques que estan en marxa actualment. “El Govern central ha obert la porta a una revisió dels preus tot i que no s’hagués previst, però en el decret que ho regula hi ha molts de condicionants que no són realistes”, lamenta Xim Pérez. Volatilitat “El preu de certs materials com el ferro, canvia cada dos dies i no ens arriben els submninistraments que voldríem, no hi ha desabastiment però sí retards i algunes entregues es fan esperar”, apunta el representant de la constructora manacorina Melchor Mascaró. “La volatilitat del preu de les matèries primeres, de la llum i dels carburants fa que invertim molt de temps en negociar preus i també en acordar pressupostos amb fusters, electricistes, fontaners… Tot fa que es retardin els terminis constantment”, assegura Xim Pérez. Aquesta situació “pot frenar durant un temps la construcció de noves obres, però esperam que la variabilitat s’aturi, vull pensar que no s’acabarà el món i que els projectes europeus duran moltes inversions a Balears”, conclou Pérez

Back To Top
Search