Skip to content

“El sistema afavoreix que els proveïdors de les administracions siguin empreses grosses i de fora”

Joan Gaià és el gerent de la Unió de Pagesos de Mallorca. Parlam amb ell sobre producte local i les darreres reivindicacions que ha fet l’agrupació agrícola en aquest sentit.

Quin conflicte ha fet que vos mobilitzeu en favor del producte local?
Fa dues setmanes va sortir a la llum que la Conselleria d’Educació havia adjudicat un programa de consum de podructe fresc a les escoles a una empresa valenciana. El problema no és que sigui una empresa de València, és que la contractació pública no pot premiar el producte local.

Quins avantatges té el producte local respecte dels productes que venen de fora?
En aquest context brutal de canvi climàtic, els productes locals ocasionen molta menys emissió de diòxid de carboni. I l’administració hauria d’afavorir els productes de proximitat, però la llei, que hem adoptat a imitació d’Europa, ens posa traves.

Quines circumstàncies fan que les empreses locals no puguin guanyar aquests concursos?
L’administració posa uns criteris i uns objectius moltes vegades basats en els preus. I quines característiques tenen les explotacions agrícoles de les Illes Balears? Que són petites i que tenen els costs de producció un 30% més elevats, de mitjana, que una empresa de fora. I per això mateix fa que no siguin competitives.

Tu que has estat dins l’Ajuntament, coneixes altres sectors on la Llei de contractes també perjudiqui les empreses locals?
Per exemple, l’altre dia el delegat de Cultura em va dir que l’interventor de l’Ajuntament obligarà a fer un concurs per comprar llibres. Abans, els llibres se compraven a Món de Llibres i a La Il·lustrada, que són les dues úniques llibreries de Manacor. Però ara ni una ni l’altra tendran possibilitats de guanyar el concurs, perquè el sistema afavoreix que els proveïdors de l’administració siguin empreses grosses i de fora.

Reivindicau, idò, que se modifiqui la Llei de contractes vigent.
Sí. El que demanam, i donarem molta pitja amb aquest tema, és que se canviï la llei. Europa marca unes normes, en teoria, per afavorir el lliure mercat i la lliure competència, però després a la realitat s’acaba discriminant, per exemple, tot el sector primari de les Illes Balears.

I quina és l’acció que heu duit a terme?
Vàrem anar a una escola de Santa Maria i hi repartírem 500 kg de taronges i lletugues, perquè si els nins no poden consumir productes frescs i de proximitat a l’escola, almenys hi puguin accedir un dia.

Vos heu posat en contacte amb l’administració?
Sí, hem tengut una reunió amb la Conselleria d’Agricultura. El conseller n’està al cas, sap quina és la problemàtica i agraeix que no el culpem directament, perquè la llei no és autonòmica sinó estatal. Nosaltres li hem demanat, però, que sigui ell qui ho lluiti, perquè quan se’n va a Madrid, és ell qui representa el sector agrari. Diuen que intentaran millorar la situació, però meam si faran res després de fer-se la foto. Volem veure fets.

Back To Top
Search